Съветът на ЕС одобри днес окончателно предложението на Европейската комисия за създаване на Европейска информационна система за съдимост за граждани на държави извън общността. Базата данни ще бъде достъпна онлайн и властите ще могат лесно да търсят за наличие на съвпадение. При съвпадение ще се посочват държавите от ЕС, от които може да бъдат получени пълни данни от регистрите за съдимост за дадения чужденец, се посочва в съобщение на ЕК. Системата ще съдържа данни за самоличност, включително пръстови отпечатъци и портретни снимки. Освен при наказателни производства, системата ще може да се използва например и при проверка на хора, които ще работят с деца, или при издаване на разрешителни, например за носенето на огнестрелно оръжие. /БТА/