Thursday, July 18, 2024
HomeРегионРазлогЖивотновъдът Здравко Узунов от Баня отнесе 60 лв. глоба, отглеждал 200 овце...

Животновъдът Здравко Узунов от Баня отнесе 60 лв. глоба, отглеждал 200 овце в двора си

 

Съдът в Разлог потвърди глоба от 60 лева на Здравко Узунов от разложкото село Баня за това, че отглежда 200 овце в двора на къщата си и по този начин нарушава Наредбата за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни в населените места на община Разлог.

Във връзка с многократни жалби от съседи на Здравко Узунов до Общинска администрация-Разлог за това, че не са съгласни той да отглежда толкова много овце в двора си и искат да бъдат преместени от там, на 7 юни миналата година служители в общината извършили проверка на място. В този момент животновъдът изкарвал овцете от плевнята. Проверяващите провели разговор с него по повод постъпилите жалби и му обяснили, че животните трябва да се отглеждат на друго място или да им ограничи броя до 10. Узунов бил категоричен, че няма възможност да ги отглежда на друго място и няма да ги премести. На място му бил съставен констативен протокол, който той отказал да получи.

На 22 юни 2016 г. общинските служители отново направили проверка и установили, че животните пак са в плевнята. Тогава му бил съставен акт за установяване на административно нарушение, но Узунов заявил, че въпреки актовете и глобите няма да премести животните.

На основание на акта е издадено наказателно постановление от кмета на Разлог Красимир Герчев, с което е наложено административно наказание – глоба от 60 лева, и което Узунов обжалва като незаконосъобразно и неправилно.

Съдът счете, че извършеното деяние представлява административно нарушение, както и че наказателното постановление е правилно, а доводът на жалбоподателя неоснователен.

RELATED ARTICLES

Most Popular