Кметът инж. Румен Томов се среща с кметове и кметски наместници на селата в община Благоевград.

Градоначалникът съобщи добрата новина, че в бюджета има предвидени 150 000 лв. за кметствата. Финансовите средства са в размер като този от предходната година и се разпределят по схема за всяко населено място според броя жители.

Добра новина също е, че има получено строително разрешение за изграждане на трафопост в махала „Акациите“ в село Горно Хърсово.

По време на срещата са обсъдени проблеми, свързани с електрическото захранване в населените места на община Благоевград. Кметове докладваха за ниско напрежение на електрически ток, има подадени жалби от жителите на село Зелен дол, село Покровник и други села.

Сред обсъдените теми е и липсата на електрическо осветление в населени места, където има постоянно живеещи жители на община Благоевград. Кметът на село Българчево Елена Стойчева поясни, че в махала „Чукарска“, където живеят две семейства, като едното от тях са млади хора, няма електричество.

Кметът на село Бистрица Георги Бочуков съобщи, че в махала „Кривулска“ също няма електрическо захранване, има поставени метални жерета, изготвен е проект, но не е подаден ток. На мястото има 9 къщи, които целогодишно се обитават от петима жители. Сред поставените проблеми пред инж. Румен Томов бе лошата пътна инфраструктура и доставката на хляб във високопланинските села.

Градоначалникът заяви, че са предприети действия във връзка с пътищата и предстои провеждане на съвместна среща с директора на ТП „ДГС Благоевград“ инж. Калин Зашев.