• 844-ма са класираните седмокласници, а 58 – некласираните

 

3 паралелки в Кюстендилска област спират да съществуват със заповед на началника на РУО-Кюстендил поради липса на посочени желания от кандидатите и недостатъчен брой класирани ученици. Това са паралелка профил „Предприемачески“, СУ “Хр. Ботев” – Кочериново. Паралелка „Машини и системи с ЦПУ/Изолации в строителството“, ПТГ “Джон Атанасов” – Кюстендил и паралелка „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“, ПГТ “Никола Йонков Вапцаров” – Кюстендил.
Същевременно стана ясно, че 902-ма седмокласници са подали заявления за първи етап на класиране за 1073 места в паралелките в област Кюстендил, 844-ма са класираните седмокласници, а 58 са некласирани, съобщиха от Регионалния инспекторат по образование. В област Кюстендил училищата с прием в 8-и клас са 18 с утвърден държавен план-прием от 43 паралелки, в т.ч. една паралелка профил ФВС в СУ „Кл. Охридски“ – Дупница.
Резултатите от първия етап на класирането за училища с профилирани паралелки и за част от професии с прием в 8-и клас могат да се проверят на сайта: https://priem.mon.bg. Списъци по входящ номер с класираните за паралелките от област Кюстендил и некласираните седмокласници са обявени и в училищата гнезда ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Кюстендил и ОУ „Христаки Павлович” – Дупница.
До 16 юли 2019 г. учениците, класирани на първи етап на класиране за прием в 8-и клас за учебната 2019/2020 година, трябва да се запишат в училището, в което са приети или там да подадат заявление за участие във втори етап на класиране. Учениците, класирани по първо желание, трябва да се запишат в училището, в което са приети. Ако не се запишат в посочения срок, не запазват мястото си и могат да подават заявление за участие в трети етап на класиране само за паралелките със свободни места. В заявлението за втори етап на класиране учениците не могат да променят и пренареждат желанията си. Във 2-ри етап на класиране тези ученици се класират на мястото си от 1-ви етап или по по-предно свое желание. Некласираните на 1-ви етап ученици не подават заявление за 2-ри етап на класиране, те автоматично участват в това класиране.