Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков инспектира в Петрич обекти, които се финансират с европейски средства. Той се запозна със започващото обновяване на местното читалище „Братя Миладинови“, за което Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще инвестира близо 1,7 млн. лева. Договорът за него е сключен на 29 юни 2021 г. и строителните дейности са финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“. Тук съм, за да се уверя, че ремонтът на сградата ще бъде направен качествено и в срок, заяви зам.-министър Шишков. Проектът предвижда модернизация на помещения и повишаване на енергийната ефективност при запазване на фасадата. За тази цел се предвижда изолацията да бъде поставена от вътрешната страна на стените. Обновени ще бъдат театралният салон, репетиционни зали и библиотеката. Ще бъде обособена нова детска читалня, обясниха секретарят на читалището Вангелия Тренева и главният инженер на общината Николай Попов.

В читалището над 300 деца се занимават с различни музикални изяви. Зам.-министър Шишков посети новия градски парк, изграден също със средства от ОПРР на мястото на бившите казарми. В него с финансиране от Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция – България се изгражда нов музей, в който ще има експозиции, свързани с антична или нова история и др. По проекта Петрич си партнира с гръцката община Серес, където също се изгражда музей.