Експерти на РИОСВ-Перник са установили замърсяване на атмосферния въздух и остра задушлива миризма в района на Дупница, съобщи екоинспекцията. Проверката е направена по сигнал на граждани.
Инспекторите констатирали, че неприятната миризма е от запалване на закритото общинско депо за неопасни отпадъци. От товарен автомобил на сметоизвозваща фирма са изсипвали битови отпадъци в закритото депо, а от друг камион са разтоварвали строителни отпадъци (тухли, керемиди и клони от дървета).
В близост до ската на депото е имало асфалтови парчета. Установено е било, че не се извършва запръстяване. Не е осигурено достатъчно количество земна маса за потушаването на възникналото запалване, уточняват от РИОСВ.
Във връзка с направените констатации на община Дупница ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение, допълва РИОСВ-Перник.