Започват ремонти в училища в Самоковско

С над 400 000 лв. обновяват кулата на „Св. Св. Кирил и Методий“ в Самоков и пълна промяна на детската градина в Радуил

Започват ремонти в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Самоков и сградата за образование в село Радуил. Община Самоков търси изпълнител на предстоящите дейности. Обявена е обществена поръчка по две обособени позиции – изпълнение на строително-ремонтни и монтажни работи на дървената кула на училището и ремонт, преустройство и смяна на предназначението на съществуващата сграда за образование в детска градина за една сборна група в Радуил.

Състоянието на дървената конструкция  и обшивка на кулата на училище „Св. Св. Кирил и Методий“ е лошо, посочено е в документацията. Дървената конструкция и общивката  са  естествено износени, има течове. Ще бъде извършен демонтаж на компрометираната   обшивка от поцинкована ламарина и дъсчена обшивка. Предстои направа на дъсчена конструкция и дървена обшивка на кулата и на ламаринена обшивка по покрива, както и на  декоративни елементи с отвори по шаблон от поцинкована ламарина. Ще се извърши и консервация против влага и вредители на дървената обшика и конструкция. Архитектурният образ на сградите няма да се променя.

Сградата в с. Радуил е едноетажна, с два съществуващи входа, които се запазват. Сградата е изградена през 1950 г. по одобрени тогава строителни книжа и до сега е ползвана със същинското си предназначение – сграда за образование. Проектът предвижда обособяване на вход в имота от север, поставяне на ограда с цел безопасност на децата. Предвижда се да се извършат строително-ремонтни дейности на двора около сградата заради наличие на неподдържана растителност, както и  подходящо повърхностно отводняване, като се отстрани компрометираната настилка около сградата и да се изпълни нова такава – върху трамбована основа и с подходящ отводнителен наклон. Заедно с това се предвиждат дейности по благоустрояване, обособяване на зони за игра, опитна градина, – засаждане на още дървета, затревяване, полагане на ударопоглъщаща настилка в зоната на детската площадка, полагане на настилка по алеите, монтаж на детски съоръжения, пейки и кошчета. След ремонта на околното пространство ще се почисти съществуващата каменна облицовка по цокълните стени. Предвижда се гравитачно отвеждане на повърхностните води. Проектът за ремонт, преустройство и смяна на предназначение на съществуващата сграда в детска градина за 1 сборна група от 27 деца  предвижда зонирането  й по следния начин: запазват се двата съществуващи входа на сградата, като този от юг в източната част на сградата е за децата и родителите , а вторият- от запад остава служебен-за служителите и за внасяне на предварително приготвената храна. От входа от юг се влиза в гардеробно помещение с пейки и гардеробчета за всяко от децата. От него по коридор са достъпни достъпен санитарен възел, склад за мръсно пране, аусгус, умивалня и тоалетна за децата. По същия коридор се достига до дневната зона за игри и обучение а през нея –преходно до спалнята. От дневната зона е достъпен складът за чисто пране, което ще бъде извозвано и доставяно от лицензирана фирма- пералня, с която детската градина ще има договор. Обособен е кабинет за учители , който е преходен от занималнята и има визуална връзка със спалнята. От западния служебен вход през приемно е достъпна съблекалня за персонала, както и разливна, в която готовата храна ще пристига ежедневно от кухнята-майка. От север се отваря трети вход , който обслужва само котелното помещение, където се намира пелетният котел. Проектът предвижда ремонт на покрива и фасадата, частична подмяна на фасадна дограма с нова PVC дограма, грундиране и полагане на топлоизолационна система с покритие от минерална мазилка по фасадите, почистване на камък по фасадния цокъл, полагане на топлоизолация от минерална по таванната конструкция над първия етаж, изграждане на окачен таван от пожароустойчив огнезащитен гипсокартон, преграждане на съществуващите стаи с леки преградни стени от гипсокартон, така че да се обособят по-малки спомагателни помещения, основен ремонт на всички помещения,  поставяне на нови настилки по пода – ламиниран паркет, фаянс, гранитогрес, според новите предназначения на помещенията, подмяна на вътрешна дървена дограма с нови врати и др. Заложена е още подмяна на съществуващите сградни инсталации с нови сградни водопроводни инсталации за топла, студена вода ,сградна канализационна инсталация. Старата  електрическа инсталация ще се подмени с нова, изграждане на изцяло нова отоплителна инсталация. Предвидено е и изграждане на нова  вентилационна инсталация за вътрешните санитарни помещения. Ще има и озеленяване и затревяване. Ще се засадят иглолистни и широколистни дървета и храсти. За двата обекта общината е осигурила 431 955 лв.