Monday, July 15, 2024
HomeРегионСапарева баняЗапочват ремонти на водопроводи в Сапарево

Започват ремонти на водопроводи в Сапарево

Започват очаквани ремонти на водопроводната мрежа в Сапарево. Община Сапарева баня търси фирма, която да извърши реконструкция на 10 водопроводни клона в планинското село. Предвидените строително-монтажни работи са на отклонения от водопроводната мрежа, минаващи по улиците „Пейо Яворов“, „Хаджи Иван“, „Ягода“, „Вражалец“, „Цар Асен“, улица тупик, улица без име. Планирано е ремонтът да се осъществи на два етапа, като на първия се подменят 1628, 66 м тръби, а на втория – 737, 07 м.

Целта на възлаганите дейности е да се осигури ефикасно и ефективно водоснабдяване в предвидения район, да се намали загубата на питейна вода и експлоатационните разходи. Също така, с реализиране на проектното намерение се предвижда да се приведе водопроводната мрежа в съответствие с екологичните норми и нормите за годност на влаганите строителни материали, се казва в документацията.

Поръчката е на стойност 1 643 561,67 лв. (без ДДС). Крайният срок за подаванена оферти или заявления за участие е 22 юли.

RELATED ARTICLES

Most Popular