Ремонти на улици в града и в 5 от селата започва общината в Бобошево. От общинската администрация обявиха обществена поръчка с предмет „Текущ ремонт на уличната мрежа на територията на община Бобошево”, включващ Бобошево, Усойка, Слатино, Доброво, Скрино и Блажиево. Предвижда се ремонт на пътна настилка на бобошевските улици „Момина сълза”, „Спортист” и „Никола Вапцаров” (с о.т. 186 до о.т. 100). Улицата е без асфалтова настилка, на места съществува насип от баластра и не са монтирани бордюри. Ул. „Момина сълза” е без асфалтова настилка, на места съществува насип от баластра и не са монтирани бордюри, става ясно от документацията. Ул. „Спортист” е с асфалтова настилка и са монтирани бордюри. А посочената отсечка от ул. „Никола Вапцаров” е без асфалтова настилка, като на места съществува насип от баластра и не са монтирани бордюри.

В Усойка ще ремонтират пътна настилка на улиците „Христо Ботев” (с осова точка /о.т. / 3 до о.т. 10), „Тополите” и „Рила”. Посоченият участък от ул. „Христо Ботев” е с частична асфалтова настилка и са монтирани бордюри. Отсечката от ул. „Тополите” е с частична асфалтова настилка и са монтирани бордюри. Участъкът от ул. „Рила” е без асфалтова настилка, на места съществува насип от баластра и не са монтирани бордюри.

В Слатино са заложени ремонт на пътна настилка на улиците „Цар Борис”, „Божур”, „Рила”, „Бор” (с о.т.55-142-133-56), „Сълза” (с о.т. 33-41) и на улица с о.т. 40-43. Ул. „Цар Борис” е без асфалтова настилка, на места съществува насип от баластра и не са монтирани бордюри. Ул. „Божур” е с частична асфалтова настилка и са монтирани бордюри. Има наноси от земна маса и растителност по платното. Ул. „Рила” е без асфалтова настилка, на места съществува насип от баластра и не са монтирани бордюри. Пътната настилка на улицата е предвидена да е с бетонова настилка. Участъкът от ул. „Бор”, за който е предвиден ремонт, е без асфалтова настилка, на места съществува насип от баластра и не са монтирани бордюри. Пътната настилка на улицата е предвидена да е с бетонова настилка. Участъкът от ул. „Сълза” е без асфалтова настилка, на места съществува насип от баластра и не са монтирани бордюри. Пътната настилка на улицата е предвидена да е с бетонова настилка. Улицата с о.т. 40-43 е без асфалтова настилка, на места съществува насип от баластра и не са монтирани бордюри. Пътната настилка на улицата е предвидена да е с бетонова настилка.

В Доброво се планира ремонт на пътна настилка на ул. с о.т. 27 до о.т. 49. Тя няма асфалтова настилка, на места съществува насип от баластра и не са монтирани бордюри.

В Скрино е заложен ремонт на пътна настилка на ул. с о.т. 5 до о.т. 14. Улицата е без асфалтова настилка, на места съществува насип от баластра и не са монтирани бордюри. Пътната настилка на улицата е предвидена да е с бетонова настилка.

В Блажиево пътна настилка на ул. „Васил Левски” с о.т. 78 о.т.73-о.т.59. Улицата е с частична асфалтова настилка, на места съществува насип от баластра и частично са монтирани бордюри.

Обществената поръчка е с прогнозна стойност 478 098 лв. без ДДС. Крайният срок за получаване на оферти или на заявления за участие е 5 юли 2021 (понеделник).