Поради очакваните непрекъснати валежи в следващите дни в цялата страна служебният министър на икономиката Даниела Везиева разпореди 24-часово наблюдение на всички язовири, за чието контролиране отговаря Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Агенцията ще бъде в непрекъснат контакт с всички структури, които имат отношение и следят за състоянието и нивата на язовирите.

Предприети са всички превантивни мерки да се следят денонощно водните обеми на язовирите. Към този момент при наблюдаваните от агенцията язовири не са възникнали аварийни ситуации.