Започва проектирането и изграждането на новия Граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП), който ще свързва България и Северна Македония между общините Струмяни и Берово. Това стана ясно след заседание на Смесената експертна комисия между двете страни, което се проведе в Скопие. Стартът на работата по изграждане на новия граничен пункт бе даден с подпис на протокол от двамата председатели на комисията – Милен Обретенов – директор на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, от българска страна, и Якуб Реджепи – директор на дирекция „Международно право и консулски въпроси“ към Министерството на външните работи от страна на Република Северна Македония.
Над 10 млн. евро ще бъдат инвестирани в изграждането на пункта, който е стратегически проект по Приоритета „По-свързан граничен район“ на Програма ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП България – Северна Македония 2021 – 2027 г.
На заседанието на комисията експертите уточниха основните технически параметри за реализацията на бъдещия граничен преход. Определени са местоположението на трасето, пресечната точка с границата и мястото на новия граничен пункт от българска страна. Той ще работи по 24 часа, седем дни в седмицата. През него ще могат да преминават пътнически превозни средства с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона.
Проектирането и изграждането на пункта от българска страна е възложено с решение на Министерския съвет на Областна администрация Благоевград, която ще бъде и водещ партньор в стратегическия проект. Бенефициент от страна на Република Северна Македония е Агенция „Митници“.
България ще бъде домакин на следващата работна среща на Смесената експертна комисия планирана в края на м. октомври 2022 г. На нея ще бъдат представени проектните концепции за изграждането на ГКПП „Струмяни – Берово“ на българска територия и реконструкция на пункта от страна на Северна Македония, времевата рамка за изпълнение на стратегическия проект, както и конкретни препоръки за бъдещо устойчиво енергийно планиране и изграждане на новия ГКПП.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here