Започна реновирането на парка в Доспей махала в Говедарци

Започна реновирането на парка в Доспей махала в Говедарци. Кметът на Самоков Владимир Георгиев, директорът на дирекция Красимира Костадинова и кмета на селото Лорита Христова се срещнаха с изпълнителя, за да обсъдят детайлите по реализацията. Мястото е било съществуващ парк преди години, но в момента е в изключително лошо състояние.

Проектът предвижда възстановяване на съществуващо езеро и изграждане на водна каскада. Обсъдено бе водохващането за каскадата и езерото, уточниха се различните видове настилки, облицовката на коритото на езерото и къде да се позиционират осветителните тела и декоративното осветление, за да се постигне по-голям ефект. Ще бъдат възстановени и дървените мостчета над преминаващата през терена рекичка. Ще се ремонтират съществуващите паркови алеи, и ще се оформят кътове за отдих, ще се постави паркова мебел и парково осветление.

 Ще се направи и нова ограда. Към проектът се предвижда изграждане на дренажна система за отводняване на територията на малкия парк. Паркът концептуално ще се свърже и с новоизградената преди година в близост детска площадка. Ще се подмени настилката и ще се оформи пространството пред съществуващата сграда. Така с реализацията на проекта, мястото ще се превърне в прекрасен малък парк за отдих и разходка.