Заради новия ковид бум: Парламентът в Кюстендил ще заседава онлайн

Освобождават от задължения наематели и ползватели на общински имоти

За първи път в историята на Общински съвет-Кюстендил заседанието ще се проведе онлайн, като ще се излъчва на живо в YouTube. По време на сесията се очаква наемателите и ползвателите на общински имоти да бъдат освободени от задълженията им. Това обяви на пресконференция председателят на местния парламент Иван Андонов.

„Предстоящото 25-о заседание на Общинския съвет ще се проведе неприсъствено поради сложната епидемична обстановка в страната и в Кюстендил. Създадена е професионална система за провеждането на заседанието, като Правилникът на ОбС-Кюстендил е променен още през изминалата 2020 г., за да може общинските съветници да участват пълноправно в сесията чрез платформата Zoom, както и да могат за упражняват правото си на глас“, обясни Андонов.

Заседанието ще се ръководи от залата на община Кюстендил, като всички общински съветници ще участват от разстояние. Системата дава възможност на всеки да прави изказвания, да гласува и т.н. Цялата сесия ще се излъчва на официалната страница на община Кюстендил и в YouTube. Въпроси от граждани ще се приемат до 27 септември със заявления до секретариата на Общинския съвет или на e-mail адреса на съвета. Сесията на местния парламент е насрочена за 30 септември от 14,00 ч.

„Благодаря на общинската администрация, защото Общински съвет-Кюстендил е един от първите в страната с изработена сложна и професионална система за работа от разстояние. Първи започнаха да работят по този начин в Столичния общински съвет, след тях и ние се нареждаме на челно място. В епохата на технологиите е много важно за всички нас да можем да продължаваме да работим в такива условия“, категоричен е ОбС шефът.

В проекта за дневен ред са включени 17 точки. „Има докладна записка за кандидатстване на община Кюстендил с проекти към Бюрото по труда – за наемане на младежи до 27 години и безработни лица. Тези проекти са по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Следващата докладна записка е от кмета на община Кюстендил  Петър Паунов относно освобождаване от задължения на наемателите и ползвателите на общински имоти, във връзка с усложнената епидемиологична обстановка.

Друга точка касае финансова подкрепа в размер на 9000 лв. за международния пленер „Свети Лука“. Докладна записка има и за безвъзмездно предоставяне на помещение за управление на Регионалната библиотека, като новото помещение е в сградата на Обредния дом. Поради големия литературен фонд на Библиотеката се налага тя да бъде подкрепена с помещение. Има докладни записки за продажба на общинско жилище, както и за Подобряване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Кюстендил“, коментира Иван Андонов.

На пресконференцията стана ясно още, че комисиите към ОбС ще заседават присъствено следващата седмица в понеделник и вторник по предварително изготвен график.