Засилено търсене на дърва за огрев в Банско

Семейства се застраховат с по няколко заявления

От няколко години политиката на Община Банско е насочена към използване на енергийни източници, които щадят околната среда, но поскъпването на енергоизточниците и несигурността за редовна доставка на някои от тях доведе до връщане към ползването на дърва като възможност за отопление, каза за БТА кметът на Банско Иван Кадев. Отоплението в този район е сериозен въпрос, предвид продължителността на отоплителния сезон, който е седем, дори и повече месеца, посочи Кадев. Основни за снабдяването с дърва за огрев за жителите на общината са държавните горски стопанства (ДГС) в Добринище и Места, както и Национален парк „Пирин“.
Данните за тази година обаче показват сериозно увеличение на заявленията. В ДГС „Места“ миналата година заявленията са били 625, а през настоящата – 1070. Подобно увеличение се наблюдава и в ДГС „Добринище“ – 1700 заявления за миналата година и 2020 подадени заявления за настоящата. Към днешна дата дърва от горското стопанство в Добринище са получили 270 заявители, а от стопанството в Места – 420.
Според кмета на Банско ресурсите на горските стопанства и на Национален парк „Пирин“ са достатъчни за нуждите на населението, но е важно да се контролира процесът на добив и доставка, за да се избегне презапасяване и неравномерно осигуряване на дърва за домакинствата. Има се предвид още, че в някои случаи от едно домакинство има подадени по няколко заявления, посочи Кадев.
Според кмета на община Банско с големия потенциал за задоволяване увеличените нужди от дърва за огрев, но същевременно и за подобряване състоянието на горските масиви, е Национален парк „Пирин“. Планът за неговото управление регулира добива, коментира Кадев и допълни, че с това се прочистват горските масиви и се осигуряват дърва за отопление.
След решение на Министерството на околната среда и водите и след среща между Иван Кадев и министър Росица Карамфилова, за населението на Банско ще бъдат предоставени 5700 куб. метра дървесина от националния парк.
„Смятам, че това е добре и за здравето на гората – Национален парк не означава в гората му нищо да не се пипа, а напротив – трябва да й се помага да бъде силна и жизнеспособна, чрез отстраняване на мъртвите дървета в нея. Надявам се и полагам непрестанни усилия в тази посока, да се ускори добивът и снабдяването на местното население с дърва за огрев“, каза още Иван Кадев.