Сигнал за оформящо се нерегламентирано сметище в местност между гр. Сандански и с. Поленица, придружен със снимков материал, постъпи в община Сандански. Въпреки че общината осигурява регулярно нови съдове за смет, които се поставят по строго определена схема, недобросъвестни граждани изхвърлят битовите си отпадъци сред природата, недалеч от населените места, коментираха оттам.
Община Сандански и сметопочистващата фирма „Стройкомтранс“ ще предприемат мерки по почистването на района.
От общинска администрация уточниха, че за да бъде съставен акт и наложена глоба, нарушителите трябва да бъдат установени. Санкцията за подобно нарушаване на Закона за управление на отпадъците за физическа лица е до 1000 лв. и от 1400 до 4000 лв. за едноличен търговец или юридически лица.