За нормален живот на 4-членно домакинство (2-ма възрастни и 2 деца) са необходими 2517 лв. месечно, сочат данните за последното тримесечие на 2019-а на Института за синдикални и социални изследвания към КНСБ, представени днес на пресконференция от лидера на КНСБ Пламен Димитров и от експерта Виолета Иванова. Това са парите, нужни за покриване на разходи за храна, поддържане на жилището, за здравеопазване, образование, транспорт, облекло и почивка. Издръжката на човек от 4-членно домакинство е 629,33 лева. За осигуряване на средствата, необходими за издръжка, нетният размер на работната заплата трябва да бъде не по-нискък от 1259 лева за всеки от двамата възрастни, а данните за 3-тото тримесечие на 2019-а на НСИ сочат, че нетният размер на СРЗ 969 лв. е по-нисък с 23 процента от необходимата заплата за издръжка. Издръжката на живота за София за 4-членно домакинство е 3312 лева, а на човек 812 лева./БТА