Изпълнителната агенция по горите направи проверка в защитена зона Рила-буфер. На проверката в общински и държавни гори над гр. Сапарева баня в Лакатнишка Рила е присъствало и ръководството на ИАГ.

“Установено е значително по-висока интензивност на нарушенията в горите от приемливото. В 2 от 4 общински дърводобивни обекта е установена незаконна сеч на десетки 100-годишни дървета, което налага спиране на сечта в тях. Маркирани за сеч са и повечето биотопни дървета в една от горите.

В държавна гора на границата с НП „Рила” са заловени работници на самоковска фирма, по време на извършване на сеч със специализирана техника, без да е налице позволително за сеч”, съобщиха резултатите от проверката от ИАГ.

Заключението на агенцията е, че направените констатации налагат пълна комплексна проверка на всички гори в района.