Бившият районен прокурор на Кюстендил Ивайло Илиев става заместник-окръжен прокурор. Това стана ясно, след като прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи заместници на административните ръководители в няколко прокуратури. В официалното съобщение на ВСС се казва следното: “Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ определи втора щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Кюстендил чрез трансформиране на една свободна длъжност „прокурор“ от същата прокуратура и назначи Ивайло Илиев – прокурор от Районна прокуратура – Кюстендил да заеме тази длъжност”. Досега Ивайло Илиев беше административен ръководител -районен прокурор на Районна прокуратура -Кюстендил и не се кандидатира за втори мандат. Буквално преди дни прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи Ивайло Илиев от длъжност районен прокурор на длъжност прокурор, считано от 16.02.2021. Овакантеният от него пост зае зам.-районния прокурор Галина Димитрова до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. Преди да заеме поста районен прокурор през 2016 г., Ивайло Илиев бе зам.-районен прокурор на Дупница. Той е бивш главен разследващ полицай на ОД МВР- Кюстендил.