Ново постъпление от документи направи Ивайло Шопски от Пътуващо читалище „Бащино огнище“ за Държавен архив – Перник, което да бъде отложено в едноименния му фонд в регионалното хранилище. Освен свидетелства за богатата му доброволческа и фолклорна дейност от последните две години, свързани с читалището на колела и множеството му инициативи из цялата страна, то съдържа документи и на рода Шопски от радомирското село Дрен.
Част от дарението са лични и родови писмени истории за Благой Шопски – кръчмар, предприемач и фермер на овощна градина в околията на Радомир, национализирана след 1947 г., Митра Шопска – дългогодишен начален учител в Основно училище „Христо Ботев“ – с. Дрен, и Иван Шопски – кмет на с. Долна Диканя през 70-те години на 20-и век. Но тук се съдържат и свидетелства за по-младите представители на рода – братята Пламен и Валери Шопски и техните семейства, на Ивайло Шопски, та чак до най-младите наследници. Над 500 снимки носят информация за процеси и събития при няколко поколения от Дренския род.