Иван Каназирски: Време е България отново да се върне към нормалността и да възстановим доверието на хората към държавата!  

ГЕРБ-СДС имат политическа воля и кадрови потенциал за съставяне на правителство, както и мерки за решаване на проблемите в страната, смята кандидатът за народен представител

 

Иван Каназирски е кандидат за народен представител от листата на ГЕРБ-СДС в област Кюстендил. Той е експерт в сферата на сигурността. Има юридическо образование, работил е 20 години в системата на МВР. Семеен, с две деца. Живее в  град Бобошево. Иван Каназирски е сред новите лица в кандидатдепутатската листа на коалицията в предстоящия вот на 2 април.

Г-н Каназирски, включвате се в политиката в изключително труден период за страната ни. Смятате ли, че ГЕРБ –СДС имат потенциал за съставяне на правителство след изборите? Доколко е важно това да се случи?

– Безспорно страната ни се намира в изключително труден период както в икономически, така и в политически план и в тази връзка е от изключителна важност след изборите на 2 април да бъде съставено редовно правителство. Видно от представените на 17 март в гр. Пловдив водачи на листи, както и от качествата на останалите кандидати за народни представители от коалицията, считам че ГЕРБ-СДС имат политическа воля, както и разполагат с необходимия кадрови потенциал за съставяне на правителство, което да приложи всички необходими мерки за трайно решаване на проблемите в страната.

– Вашият предишен опит е свързан със системата на сигурността. Какъв е прочитът ви на заглавията за мигрантския трафик, участието на полицаи и военни в тях, полицейски чадъри над криминално проявени и рецидивисти, участието на полицаи в трафик на наркотици. Какво се случва в системата?

– Ежедневно се информирам от медиите за случващото се в страната. Като човек с дългогодишен стаж и опит в системата за сигурност правя анализи и според мен негативните случаи, свързани със служители на МВР, които, за съжаление, все по-често излизат в медийното пространство са в следствие на протичащи в момента негативни процеси, на част от които ще се спра. През последните две години немалък брой полицейски служители с богат професионален опит, заемащи ръководни и експертни длъжности, по една или друга причина напуснаха МВР. Това създаде кадрови вакуум, който доведе до липса на приемственост и в някои случаи дори до невъзможност за изпълнение на определени задачи. От друга страна, попълването на вакантните длъжности с външни за системата кадри, незавършили Академията на МВР е процес, отнемащ месеци и крие риск в МВР да попаднат служители без необходимия ценз, лични качества и умения, както и такива, поддържащи контакти с лица от криминалния контингент. Почти при всяка смяна на политическото ръководство на МВР през последните две години се правиха смени на полицейски началници от различен ранг – в това число и на областни директори, които са служители с доказани професионални качества и богат опит.

Това породи управленски дефицит и доведе до затруднения както в ръководството и контрола на изпълнителския състав, така и в дейността, свързана с наблюдението на лицата от активния криминален контингент. В резултат – немалка част от протичащите негативни процеси в различни региони на страната останаха извън полезрението на полицейските началници по места. Не на последно място: изброеното до тук е в пряка връзка и, за съжаление, оказва негативно влияние върху мотивацията на служителите на МВР. Според мен е необходимо да се набележат и предприемат краткосрочни и дългосрочни мерки за овладяването на тези негативни процеси, за да не се превърнат в тенденции. Тук е мястото да отбележа, че в ГЕРБ-СДС има достатъчно подготвени и доказали се в годините специалисти в сферата на сигурността, които да изведат борбата с престъпността и незаконната миграция на по-високо ниво.

– Лично вие с какво бихте допринесли в политиката? Кои са най-важните приоритети според вас?

– Влизайки в политиката, с натрупания от мен експертен потенциал и опит, искам да допринеса за популяризиране на добрите практики, които съм реализирал, за повече сигурност и за по-добро качество на живот.

– Според доклад на МФ държавата ни е изправена пред фалит. Разполага ли ГЕРБ – СДС с механизми, с които да бъде върната стабилността?

– Що се касае до доклада на МФ, то според мен той съдържа тревожна информация за финансовото състояние на държавата и не трябва да се подценява ни най-малко. Механизми за връщането на финансовата стабилност, разбира се, че има. В тази връзка ГЕРБ има изградени традиции и натрупан положителен опит в управлението на страната. Неведнъж, през годините се налагаше и се решаваха кризисни ситуации. Ръстът на заплатите в бюджетната сфера изпреварваше инфлацията. Икономиката на страната се развиваше. Време е България отново да се върне към нормалността и да върнем доверието на хората към държавата.

В момента живеете в едно от малките населени места в областта. Интересува ли се някой от реалните проблеми на хората по селата?

– От срещите, които проведох до момента с хора от община Бобошево, прави впечатление изведеният от тях проблем, свързан с липсата на работни места. Това от своя страна принуждава младите хора да се заселват в по-големите градове, с цел професионалната им реализация и, разбира се, води до обезлюдяване на общината. Същевременно, регионът притежава богата история и красива природа, разположен е в съседство с други културно-исторически забележителности и е в близост до Благоевград, Дупница и Кюстендил. Новопостроената автомагистрала „Струма” позволява лесен и бърз достъп на хора и стоки от и до столичния град. Всичко това дава много възможности за развитие на културно-историческия туризъм и за привличане на инвеститори за разкриване на нови работни места, с цел реализация на младите хора и съживяване на региона като цяло. Проблемите на хората в малките населени места следва да се идентифицират и решават от представителите на местната власт – кметовете на общини и кметства, със съдействието на държавната администрация. По част от изтъкнатите проблеми, свързани с чести аварии на водоснабдяването и електрозахранването, административното обслужване, сметоизвозването и поддръжката на уличната мрежа, които са от компетентността на общинската администрация, хората посочват липсата на ангажимент и желание за тяхното решаване, под предлог липса на финансови средства.

Купуването и продаването на гласове са престъпления!