ОбС задължи досегашния титуляр да предаде цялата документация на дружеството

Групата съветници на ГЕРБ гласува “за” досегашните управител и контрольор на “Жилфонд” в Перник да бъдат освободени от длъжност, но не и от отговорност за действията си по време на заемането на тези длъжности. Одитният доклад, който разкри редица нарушения, ще бъде предаден на прокуратурата. Съветниците на ГЕРБ подкрепиха решението за нов управител на общинското търговско дружество да бъде избран предложеният на Председателски съвет Борис Ненков. Съветниците задължиха досегашния управител в 14-дневен срок да предаде на новоизбрания цялата налична счетоводна и търговска документация на дружеството.

Преди гласуването председателят на групата Денислав Захариев заяви, че това е един от случаите, в които съветниците, без оглед на политически пристрастия, трябва да бъдат единни и да защитят интересите на пернишките данъкоплатци. Захариев изтъкна, че с действията си съветниците трябва да опровергаят обвиненията в “колективна безотговорност” и че от сегашната им позиция зависи дали ще бъдат смазани и обезличени, или след 2 години ще могат отново да поискат доверието на перничани. Тъй като досегашният управител на “Жилфонд” присъстваше в залата, Захариев поиска да узнае на какъв принцип е извършено назначението на лицето, чието име е намесено в роднинска връзка с управителя на фирма подизпълнител, проведен ли е конкурс, или е препоръчан от приятел, защо “Жилфонд” е поемал поръчки, без да разполага с необходимите техника и експертиза, завършени ли са обектите, за които общината е превела финансово суми? Въпреки че бяха настоятелно отправени, въпросите останаха без отговор в залата.