Общината търси изпълнител на ремонтите за около 140 000 лв.

 

Ремонти на пътища и улици стартират в Бобов дол и част от селата. Общината в миньорския град търси изпълнител на предстоящите дейности. Обявена бе обществена поръчка с предмет „Текущ ремонт чрез изкърпване на асфалтова настилка на пътища и улици в населените места на община Бобов дол за 2021 г.“ Предвидени са ремонти на пътищата: KNL 1014 /от път III-602 (Бобов дол- Коняво)-Коркина-Шатрово-Паничарево-Голем Върбовник – KNL 3011(от път II-62, Кюстендил-Дупница) – Локвата; път KNL 2015/от път KNL 1014 (Коркина-Голям Върбовник) – Мали Върбовник – път KNL 1014 (Коркина-Голям Върбовник); KNL 1013 /от път III 602 (Бобов дол-Коняво) – Бабино-Бабинска река-Долистово-KNL1016 (Долистово-Коркина)/; KNL 1012 /от път III 602 (Бобов дол-Коняво) – Бабино-Голема Фуча-Долистово-път III 623 (Бобов дол – Жедна)/. Улиците, включени в проекта, са: „Ив. Вазов”, „Пролет”, „Стубело”, „Д. Благоев”; улица към махала „Друмо“, с. Горна Козница; улица „Юрий Гагарин” и ул. „Еделвайс”, гр. Бобов дол; улица „Александър Стамболийски”, кв. „Христо Ботев”, гр. Бобов дол; улица с о.т. 45-48-51-44, с. Бабино; улица с о.т. с. 39-40-105-104, с. Големо село;  улица „Георги Димитров“ и ул. „Негулица“ (част от път III-623 и III-602), гр. Бобов дол.

Улиците и пътищата, предмет на обществената поръчка, не са в добро техническо състояние. Пътното платно е с нарушена настилка. Съществуват участъци с изровена настилка със значителна дълбочина, което води до предприемане на инстинктивни маневри от водачите на МПС, а това е предпоставка за възникване на пътнотранспортни произшествия, пише в документацията.

Заложен е ремонт на общо 7957 кв. м  пътища и улици. Поръчката е на стойност 139 244 лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти или на заявления за участие е 1 юли (четвъртък), а отварянето на офертите – на 2 юли.

Юлияна КОЛЧАКОВА