Monday, July 22, 2024
HomeНовиниБългарияИзлезе доклада за ревизията на министерствата, Огнян Герджиков: Опитвам се да бъде...

Излезе доклада за ревизията на министерствата, Огнян Герджиков: Опитвам се да бъде максимално обективен, не съм разследващ орган, за да крия някого в ревизиите

gerdjikov-222Служебният премиер Огнян Герджиков заяви, че и неговият кабинет ще бъде проверен

Обобщеният доклад за състоянието на министерствата и провеждането на обществени поръчки при кабинета “Борисов 2” беше публикуван на сайта на Министерския съвет.

В документа, който вече беше представен в резюме от служебния премиер Огнян Герджиков, е записано, че в част от ведомствата, при техническите задания или документациите за обществени поръчки, са включени условия и изисквания към кандидатите, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица. Като пример са посочени поръчки на Агенция “Пътна инфраструктура”, което е под шапката на Регионалното министерство, свързани с АМ „Хемус“, включително  поддържането и осветлението на тунелите „Витиня“, „Топли дол“, „Ечемишка“ и „Правешки хан“, както и поръчки за АМ “Тракия“ и магистрала „Марица“.

Освен това, при обществена поръчка за тол таксите на камионите е установено, че към датата на проверката тя е била обжалвана многократно с искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“.

В Министерството на икономиката са докладвани нарушения по ЗОП, изразяващи се в залагане на дискриминационни условия в техническите спецификации по процедури по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. В други ведомства пък е имало забавяне на обществените поръчки.

За Министерство на отбраната, за което Огнян Герджиков каза, че са установени най-много нередности, обаче няма никакви подробни данни. Записано е само, че е установено, че късното утвърждаване на годишния План за обществени поръчки и многократното коригиране на Единния поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги са станали причина за забавеното стартиране на някои обществени поръчки. Например – поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти и напитки“ е стартирала през август 2015 г., след като срокът за изпълнение на предишния договор е бил вече изтекъл – през юни същата година.

В Министерството на земеделието и храните това е поръчка за изготвяне на последваща оценка (ex-post) на Програмата за развитие на селските районен 2007 – 2013 г., по която има риск от спиране на евросредствата.

В Министерството на здравеопазването това са обществени поръчки за застраховане на санитарните автомобили на Спешна помощ и центровете по трансфузионна хематология, (след подаден сигнал в КЗК от комисията е установено, че обществената поръчка не отговаря на изискванията на ЗОП) и обществена поръчка за охрана на сградите на министерството.

В МВР са открити нарушения при фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“. За изразходване на средствата по тези фондове се предвижда откриване на около 94 броя обществени поръчки с обща стойност над 178 млн. лв. без ДДС. Процесите по откриването на поръчките е забавен, което поставя в риск изпълнението и усвояването на заложените средства, заради което съществува и риск от образуване на наказателна процедура от страна на ЕК.

В други ведомства е установено забавяне. Например в Министерство на околната среда и водите – това е било така при поръчки с предмет: „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“, „Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие в България“ и „Избор на изпълнител за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България“.

В документа се дават три препоръки – да се повиши експертният капацитет на отговорните служители, да се въведе централизирана уеб-базирана платформа за възлагане на електронни обществени поръчки и да се обмислят промени в Закона за обществените поръчки и в Закона за защита на конкуренцията.

В заключението на доклада се казва:

“Данните, съдържащи се в докладите на министрите, очертават, наред с позитивите в общото състояние и функциониране на министерствата, също така и някои повтарящи се през годините недостатъци в чувствителната област на обществените поръчки, касаещи тяхното планиране, подготовката на документацията и провеждането на процедурите. Очакванията за тяхното преодоляване са насочени към последователни действия за повишаване административния капацитет на държавните служители и осъществяване на промени от организационен и законодателен характер”.

Междувременно Огнян Герджиков заяви, че се опитва да бъде максимално обективен и “не е разследващ орган, за да крие някого в ревизиите”.

RELATED ARTICLES

Most Popular