Започва изработването на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите, предоставени за ползване на граждани в територии по параграф 4 от Предходните заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, съобщиха от областната управа в Кюстендил. Дейностите ще се извършат на база сключен договор между Областна администрация-Кюстендил и „Геомера“ ЕООД – град София.

Изработването на плановете се отнася за землищата на селата Берсин, Горно Уйно, Гърляно, Гюешево, Дворище, Долно Уйно, Каменичка Скакавица, Полска Скакавица, Радловци, Скриняно, Лелинци, Драговищица – по съдебно решение, в община Кюстендил; Блатино, Крайници, Крайни дол, Грамаде и Джерман – в община Дупница; Бараково, Мурсалево, Бураново и Драгодан – община Кочериново.

Собствениците и ползвателите на имоти са длъжни да посочат на фирмата изпълнител границите на същите, да осигурят достъп за геодезически измервания, както и за поставяне на геодезични знаци; да предоставят документи за собственост или ползване, както и данни за собствениците или ползвателите.

Анкетирането на собствениците и ползвателите започва по графици от 29 юли 2019 г., които ще бъдат оповестени в кметството на съответното землище, общината, както и на информационното табло и сайта на Областна администрация – Кюстендил.