Младият художник Петър Чорев подема инициатива на входа на разложкото село Елешница да бъде инсталирано голямо табло с икона на света Варвара. Идеята му е от едната страна да бъде  образът на светицата, а от другата – нейната молитва, която ще благославя жители и гости на Елешница, както и всички, преминаващи през този район.

Местните жители свързват древното селище Илиопол (Хелиопол – Град на Слънцето) в м. Небош с житието на св. Варвара и вярват, че тя е родена именно там. Според легендата местността Света Варвара е наречена в памет на светицата, а монолитната скала, от чиито пукнатини блика топла минерална вода, е на мястото, където тя била убита заради християнската си вяра.

Местността Света Варвара се намира близо до вливането на спускащата се от Пирин река Глазне в река Места. Недалеч от брега на Места е лековитият минерален извор, край който върху езическо светилище е изградено християнско оброчище.