Инвестиция: Гърци правят памучни абсорбенти от дрехи втора ръка в Сандански

Гръцка фирма ще открие цех за производство на памучни абсорбенти от дрехи втора употреба в Сандански, съобщават от РИОСВ – Благоевград. Там е внесено инвестиционно предложение с искане за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС). Инвеститорът е „ФОР БИ“ ООД с управител Хараламбос Бабаликас, който ще ползва под наем производствено хале на фирма „САНЕЛ“ АД. Предвижда се преоборудване на етаж от съществуваща производствена сграда с площ 340 кв. м в площадка за третиране на текстилни отпадъци, посочено е в документацията. Площадката е с изградени комуникации и инфраструктура, като ще се обособят места и участъци за събиране и съхраняване на отпадъците. Дейността по производството на текстилни отпадъци няма да създаде дискомфорт на околната среда. Технологичният производствен процес на памучни абсорбенти е почти безотпадъчен. Отпадъците от дейността на фирмата ще представляват ципове, копчета, ръкавели и др. Всички процеси ще са ръчни. След разтоварването дрехите ще се нарязват на парчета с големина 30/30 см с механични или електрически ножици. След това ще се разделят по цвят на тъмни, цветни и бели дрехи. След сортирането дрехите ще се балират от по 5 и 10 кг, като ще се слагат в полиетиленови торби. Ще се получава готова продукция (абсорбенти) за продажба на юридически и физически лица. Готовите бали ще се нареждат на транспортни палети и ще са готови за експедиция. Новата дейност няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда, уверяват от дружеството.
От РИОСВ уведомяват, че по отношение на инвестиционното намерение ще се приложи процедура по ОВОС.