Инж. Методи Чимев
  • Далеч съм от мисълта, че можем да се справим сами, ако излезем от ВиК асоциацията, категоричен е градоначалникът

Проблемите във ВиК сектора в община Дупница са сред най-наболелите сред обществото. За членството във ВиК асоциацията, евентуалната промяна на цената на водата и проблема с водоподаването в село Самораново разговаряхме с кмета инж. Методи Чимев. Градоначалникът обобщи темите от обсъждането, в което участваха още председателят на местния парламент Костадин Костадинов, общински съветници, експерти от МРРБ и кметове от всички населени места в общината.

– Г-н Чимев, какъв беше поводът за изминалата среща с експертите от Министерството на регионалното развитие и благоустройството?
– Срещата беше породена от намеренията, които община Дупница още от 2016 година заяви с членството си в Областната ВиК асоциация. Въпросите, които възникват в последно време, най-вече свързани с проблеми във ВиК сектора, не са един и два. Всички ги знаем какви са. Проблеми с водопреносната мрежа на територията на общината не е тема, която е актуална само през последните месеци. Тя е актуална от години. Истината е, че за да бъдем наясно, трябва да знаем нашето членство актуално ли е и какво можем да очакваме от него. Вторият основен момент от тази среща е свързан с цената на водата – нещо, което касае всички ни и не е маловажно. Още на 4 юни ние направихме една такава среща в МРРБ, на която освен заместник-министъра на служебния кабинет г-жа Валентина Върбева присъстваха представители от ВиК холдинга, ВиК асоциацията и отново от областна администрация. Само че там форматът от страна на общината беше: кмет, председател на ОбС и управителят на ВиК. За да станат достояние въпросите, които зададохме и на които получихме отговор, решихме, че такава среща е наложително да бъде проведена и тук, на място. Затова в община Дупница бяха не само съветниците, но и кметовете на населените места, за да достигне информацията до всички и да избегнем кой чул и кой не разбрал. Всеки можеше да зададе пряко и конкретно въпросите си.
– Каква е обобщената информация от проведената среща?
– Цената на водата е тема, която не е пряко свързана с членството на община Дупница във ВиК асоциацията. Дали сме там, или не, цената на водата се формира на основание на бизнес план, одобрен от Общинския съвет и подаден към Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Именно КЕВР е институцията, която казва тежката си дума и определя цената на водата. Мога да ви дам една съпоставима цена. Преди време колегите от Сапарева баня не влязоха във ВиК асоциацията с един-единствен мотив – че това може да доведе до промяна на цената на водата. Към днешна дата цена на кубик вода в община Дупница е 69 стотинки без ДДС, а в община Сапарева баня е 80 стотинки. Тоест мотивът „влязоха или не влязоха“ няма пряко отношение към цената на водата. Това беше единият важен въпрос, дискутиран на срещата. Вторият важен момент беше свързан с нашето членство във ВиК асоциацията и какви са финансовите ползи от това. Отговорът, който получихме от регионалния заместник-министър Валентина Върбева, е, че в заложените мастър планове, за което ние знаем не от вчера, за предходния период (2014-2020 година) бяха едни суми от порядъка на 108 милиона лева. И де юре, и де факто това не се случи. Като обосновката тогава беше, че ние нямаме консолидирана ВиК асоциация. Но за сметка на това бяха извадили коректно суми, които община Дупница е получила през въпросния период за подмяна на водопровод и канал, което е около 6 милиона лева. Знаете, че тук става въпрос за подмяната на водопроводи в жк „Бистрица“ и жк „Дупница“, както и по улиците „Велико Търново“, „Бузлуджа“ и др. Ние искахме да се подмени подземната инфраструктура навсякъде, където имаше работа и се работеше по оперативна програма. И към този момент коректно нуждите на общината бяха удовлетворени. Та по този повод заместник-министър Върбева каза, че ако не бяхме обявили членство във ВиК асоциацията, въпросните суми нямаше да бъдат получени.

– Изреждайки всичко до тук, това ли ще бъде посоката?
– На последна сесия, на 25 юни, имаме да потвърдим това наше членство или да тръгнем в другата посока. Тук е важно обаче да си дадем сметка какви са плюсовете и минусите за община Дупница и за нас самите като граждани. Далеч съм от мисълта, че излизайки от ВиК асоциацията, ще можем да се справим сами. Ако като цяло водопреносната мрежа е от порядъка на 270 милиона лева, ресурсът, който е необходим за остатъка на подмяната й, е сериозен. Сумата е над 100 милиона лева. Ако ние разсъждаваме в посока, че макар и извън ВиК асоциация, но с променена цена на водата, бихме акумулирали ресурс, с който да се справяме поетапно – затова ще ни бъдат необходими не 5, не 10, а десетки години. Та тук не убеждавам никого и не казвам, че това за мен е правилното. Но трябва да бъдем коректни и да си дадем сметка от една страна, влизайки, какво получаваме и от друга страна, излизайки, какво губим. Да, коректният въпрос беше зададен и вчера – „Кажете ни конкретно на какво можем да разчитаме?“. Отговорът беше: „Как да отговорим, като към днешна дата все още не знаем дали ще има консолидиране на тази асоциация“. Приемаме лошия вариант, че нямаме консолидация. Тогава на какво национално финансиране можем да разчитаме? Тук вече имаше не конкретна сума, но обем, ресурс, който е предвиден да бъде обособен във ВиК холдинга. Той е шапката на всички ВиК асоциации. Ресурсът не е малък, беше споменато, че с около 1 милиард ще се подпомагат на национално ниво отделните ВиК асоциации. Това е в резюме срещата, която проведохме. Остана някои от въпросите да се решат на предстоящата сесия на Общинския съвет. Основното е, че тук политиката не трябва да се бърка. Това помолих и колегите. Играем по една много, много деликатна тема, която касае бъдещето на общината. Всеки има право на мнение. Аз, като кмет, бих приел всякакво решение на Общинския съвет, стига да бъде добре аргументирано.
– Ясно е, че Общинският съвет ще вземе решение с гласовете си. Но каква е Вашата лична позиция?
– По-разумният от двата варианта, който дава някакви обозрими надежди, е членството. Ще ме упрекнат немалко хора. Ще кажат „Кмете, какво правим с цената на водата?“. Пак подчертавам, че цената на водата не зависи от нашето членство във ВиК асоциацията. Да, вътре в нея е нормално и редно според Закона за водите цената да бъде еднаква. Но излизайки от тази асоциация, не виждам също по какъв начин може да удържаме непроменена цена на водата.– Продължава да е актуална темата със ситуацията в село Самораново. Бяха ли обсъждани въпроси, касаещи състоянието на водопреносната мрежа там?
– Заместник-министър Върбева заедно с директора на Дирекция „Водоснабдяване и канализация“ Иванка Виденова имаха пред себе си списък на всички заявени обекти за подмяна на територията на общината. Вътре фигурираха селата Самораново, Крайници, Яхиново плюс последния проект за подмяна на водопровод в селата Палатово и Баланово. Отговорът, който беше даден, е, че при наше присъствие във ВиК асоциацията те са допустими за финансиране. Не получихме отговор  обаче дали това ще стане утре, следващия месец, или по-следващия. Но все пак те са в списъка за финансиране. За тях също темата за Самораново беше ясна – че има проблем и че е необходимо да се направи каквото трябва. Знаете ли, община Дупница, в лицето на кмета, за съжаление обира всичкия този негатив. Това е факт. Но аз самият, при цялото ми желание, не бих могъл да обезпеча този ресурс. Знаете, че в момента се прави подмяна на водопровод на една улица от 350 метра. Ако трябва да сме коректни, за да направим това, което е необходимо, трябва много голям ресурс. И тук не визирам само село Самораново. Изредих само три от оставащите големи села. Пропускам Джерман, защото там е въпрос на дни наистина да се подпише договор и да стартира подмяната, както в село Бистрица. Но тук седят още село Червен брег и другите по-малки села. А и в града имаме немалко улици, за които това е наложително. Аз си признавам, че пред нас стои като алтернатива и друг вариант. Той е свързан с обезпечаване на необходим ресурс под друга форма, т.е. кредит. Така че аз като кмет съм длъжен да намеря вариант за решаване на тези проблеми. Най-лесният и безпроблемен такъв е, когато имаш външно финансиране. И затова казвам, че нашето членство във ВиК асоциацията ни дава тези надежди. Иначе категорично ни беше отговорено, че ако ние не сме там, то не можем да разчитаме на външно финансиране. Не става дума за външно финансиране по европейски оперативни програми, а даже и национално такова.– Появиха се информации, че т.нар. „социално поносима цена“ надвишава близо два пъти цената, която евентуално ще бъде при членството в „Кюстендилска вода”…
– Относно цената на водата колегите от министерството и ВиК холдинга използваха този много коректен израз като „социално поносима цена“. Затова беше зададен въпросът коя е социално поносимата цена за община Дупница. Имайте предвид, че КЕВР на база на свои правила и разчети – лимитира. Колегите биха казали, че това е на база на нашите бизнес планове. Да, бизнес планът на оператора, за да бъде входиран към КЕВР, трябва да бъде гласуван на сесия на ОбС. Приемаме, че говорим с колегите и имаме намерение тази цена да не се пипа. И питахме експертите доколко меродавно е нашето решение. Категорично ни беше казано, че КЕВР едва ли би приел подобна цена. Темата е изключително важна и когато тази тема касае бъдещето не само на нас, а и на тези след нас, трябва да бъдем много внимателни и конструктивно подготвени какво да направим. Хора с друго мнение биха посочили, че Сапарева баня и съседни общини от Благоевградския регион не са влезли. Това, което получихме като информация от регионалното министерство и от Дирекция по водите, е да си дадем сметка, че оттук насетне ние трябва да решим условията за предоставяната услуга. Как бихме ги решили сами? Честно казано, на мен ми настръхва косата, ако община Дупница трябва сама да реши проблема с пречиствателна станция за питейна вода и евентуална реконструкция за отпадните води. Да не говорим за най-належащото. Как ние да обезпечим на нашите съграждани едно ежедневно, безпроблемно и безаварийно подаване на качествена вода с тази мрежа, която имаме? Нали виждате каква е. Така че темата е много важна и много притеснено стои пред нас какво ще направи едно такова решение. Разумът трябва да бъде водещ и тук трябва да внимаваме много. От 2016 година сме заяви членство във ВиК асоциацията, а сега сме 2021 година. Факт е, че от 2010 година досега цената на водата не е пипана. Аз съм бил на позиция, че за да искаме завишаване на цената на тази услуга, първо трябва да я предоставим така, както трябва. Е, с ежедневните аварии как да поискаме подобно нещо? Така че везната трябва да бъде балансирана. От едната страна е нуждата от повишаване, а от другата подобряване качеството на услугата. И това е безспорно.

 

Димитър ИКОНОМОВ