Историята на парфюмерийната индустрия е древна и много богата. Археолози са открили доказателства, че дори жителите на Персийската империя са имали усвоени сложни техники за извличане на етерични масла от цветята. Развитието на органичната химия през 19-ти век внася огромни промени в парфюмерията, предоставяйки много повече възможности. Повратен момент се оказва синтезът на ванилин от кониферин през 1874 г.

Връщане към природата

С течение на годините все повече и повече парфюми, предлагани на пазара, се произвеждат от евтини, синтетични смеси, докато нетната стойност на индустрията расте. През 2017 г. приходите ѝ надхвърлят 17 милиарда долара в световен мащаб. 

Последни проучвания показват, че много от синтетичните съединения, използвани в парфюми, са били свързани с алергични реакции при някои хора или са имали ендокринно разрушаващи свойства (биха могли да нарушат хормоналната система). Например, проучване от 2002 година показва, че редица синтетични аромати могат да предизвикат астматични пристъпи или мигрена. Поради тази причина индустрията започва да се насочва все повече към производството на “зелени” парфюми. Но преди всичко, върху нея надвисва обвинение за негативно влияние върху околната среда, като съществуват доказателства за вредата на синтетичните мускусни съединения върху водните пътища и водния свят. 

Загрижеността на хората към екологичните рискове кара все повече брандове от козметичната индустрия да започнат постепенно връщане към традициите, естествено получените и устойчиви съединения. Точно такива марки можете да откриете на https://makeup.bg/ .

 

Използване на нови технологии

Невинаги обаче “натурално” означава по-добро отношение към околната среда”. Всъщност, доказано е, че производството на много естествени етерични масла коства повече на околната среда, отколкото производството на синтетични химикали. Затова през следващите години възниква ново предизвикателство пред производителите – да разработят нови технологии за добив, които са по-чисти и по-малко вредни за природата. Индустрията ще трябва да положи усилия също за набавянето на устойчиво отглеждани растителни видове, за да намали огромното количество използвана вода и да минимизира възможността от ерозия на почвата.