С куриозно откритие завърши съвместна проверка със служители от направление „Отпадъци“, става ясно от отчет на РИОСВ-Благоевград. Инспекцията е била извършена по сигнал за замърсяване на атмосферния въздух и миризми от изгаряне на гуми и пластмаси в района на стъклени оранжерии в близост до жилищната зона на Сандански.
На място е установено, че за отопление на оранжериите са налични 2 водогрейни котли с предкамери за изгаряне на твърдо гориво (дърва и въглища). В момента на проверката на обекта е установено и наличие на отпадъци от хартиени и текстилни изрезки, както и с негодни памперси. Работи единият от котлите, като при отваряне на горивната камера е установено изгаряне на дърва – картонени шупли. Димните газове от двата котела се изпускат от общо изпускащо устройство, което не е съоръжено с точка за вземане на проби и не са предприети действия за извършване на собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. На дружеството, експлоатиращо обекта, са дадени предписания да представи в РИОСВ – Благоевград, документи, удостоверяващи произхода на наличните на обекта отпадъци. За установените нарушения ще бъдат предприети съответните административно-наказателни мерки срещу извършителя, съобщават от РИОСВ-Благоевград.