На събитието присъства и инспектор Петьо Петков от сектор „Наркотици“ в СДВР, който изнесе лекция на тема: „Улични наркотици“.

Кръгла маса на тема „Превенция на употребата наркотичните вещества ” се проведе в Перник. Инициативата е във връзка с Международен ден за борба с наркоманиите – 26 юни и е организирана от Общинският съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационния център към Община Перник.

Форумът бе открит от зам.-кмета на Община Перник Йордан Павлов.

На събитието присъства и инспектор Петьо Петков от сектор „Наркотици“ в СДВР, който изнесе лекция на тема: „Улични наркотици“. 300 вида нови наркотици са разпространявани през миналата година, съобщи той пред участниците в кръглата маса в Перник.  Най- близо до децата е марихуаната. У нас тя се отглежда в лаборатории и по никакъв начин не кореспондира с медицинската, и с т.н. увеселителна, каза Петков. На пазара за дрога имало 1630 вида марихуана, активнотовещество в която през последните няколко години не падало под 9 процента. Пазарът е залят от халюцогенни наркотици, дизайнерска и др. видове дрога, които не се хващали с тестове и водели до тежки, не рядко и фатални последци. Разпространявали се и над 5 вида амфетамини и над 12 вида метаамфетамини, съдържащи сярна киселина и др. вредни вещества. Производството им е в т.н. зони на хаоса, заяви Петков. По думите му, обаче бичът на 21 век е синтетиката, която заемала една голяма част от пазара заради ниската си себестойност. Като сериозен проблем той посочи и анаболите и стероидите. В София през миналата година е имало 12 смъртни случая, заради неправилна употреба и съмнително качество на препаратите.

По време на форума беше представен и отчет на Общинският съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационният център към Община Перник за първото шестмесечие на 2018 г.

В кръглата маса участие взеха и представители на: Общински съвет Перник, Районен съд, Окръжен съд, Районна прокуратура, Окръжна прокуратура, Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, дирекция “Образование и култура”, отдел “Здравеопазване”, представители на ОДМВР Перник, инспектори детска педагогическа стая – I и II РУ на МВР, отдел „Закрила на детето“ , Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, РЗИ и др.

Любомира ПЕЛОВА