Ели Скоклева
  • В помещение без вентилация работничката Кирка Тасева лепяла саи за обувки с токсично лепило

 

Нова глоба от 1500 лв. за погазване на трудовото законодателство ще трябва да плати собственикът на цех за производство на обувки в Дупница Пиеро Агостини, става ясно от решение на Районния съд в града. Само месец след като дупнишките магистрати потвърдиха наказателно постановление на Инспекция по труда (ИТ) – Кюстендил за налагане на санкция на фирмата на италианеца „Планет шус” ЕООД, съдия Ели Скоклева оставя в сила друго наказателно постановление. То е за идентично нарушение в обувната фабрика на Агостини, намираща се на ул. ”Прогона” в Дупница, с адрес на регистация гр. Гоце Делчев. Наказателното постановление е от 20.12.2018 г., издадено от директора на трудовата инспекция за нарушение на Кодекса на труда и Наредба № 7 от 23.09.1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места. При проверка, извършена в цеха на дружеството на 6.09.2018 г., било установено, че работодателят не е осигурил здравословни и безопасни условия на труд на работещите в обекта. На една от лентите работничката Кирка Тасева извършвала ръчно залепване на детайли от саите с лепило ADESIVO516, без да е осигурена ефективна вентилация. В представения информационен лист за безопасност било отразено, че лепилото е класифицирано като опасен продукт, съдържащ циклохексан, ацетон, етилов ацетат и n-хексан. В информационния лист било посочено още, че на работното място, където се използва лепилото, е необходимо да се осигури добра вентилация чрез ефикасна локална аспирация. Събраните по делото доказателства установили, че работодателят не е изпълнил задълженията си по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, така че опасностите за живота и здравето на работника или служителя да бъдат отстранени, ограничени или намалени. Работничката Тасева е изпълнявала професионалните си ангажименти при липса на локална вентилация на работното място и e работила с опасно лепило, съдържащо токсични вещества.

На управителя на дружеството бил съставен акт за установяване на административно нарушение, което Пиеро Агостини е атакувал. Решението на съда в Дупница потвърждава наказателното постановление. То подлежи на обжалване пред Административен съд-Кюстендил.

 

 

1 коментар

  1. Сега разбрахте ли?Здравето на българските работници струва 1500 лева.Скапана държава !

Comments are closed.