Екипи на Изпълнителна агенция по горите извършват интензивни проверки в цялата страна, съобщиха от ИАГ.

Осем акта за нарушение на Закона за горите и един по Закона за лова и опазване на дивеча са съставили екипите на Регионална дирекция по горите – София след съвместни акция с ОД на МВР София в районите с концентрация на нарушения в обхвата на дирекцията. При извършените проверки в района на Ихтиман, Самоков и Ботевград е установено съхранение на дървесина, непридружена с превозни билети и немаркирана. Задържано е общо 20 куб. м. дървесина. Установен е издаден превозен билет, с некоректно отразени данни за вида на превозваната дървесина, за което е санкционирано виновното лице. В хода на съвместните проверки е установено и ловуване без разрешително за лов, за съответното място.

Санкциониран е  собственик на склад за дървесина в с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик. При съвместна акция на горските инспектори при Регионална дирекция по горите – Велико Търново и РУ Севлиево е установена сеч на 54 дървета от дървесен вид топола и 5 от дървесен вид върба. Сечта е констатирана в землището на село Крамолин, в частен земеделски имот.

Дейностите по контрол върху опазването на горските територии продължават в цялата страна. Екипите на Изпълнителна агенция по горите и Регионалните дирекции по горите са ежедневно на терен, за да проверяват обектите, в които се добива дървесина, произходът, количеството и законността на транспортираната и съхранявана дървесина, в т. ч. и на физическите лица, извършващи дейности в горите, както и на обектите, в които се преработва и експедира дървесина. Призоваваме гражданите при съмнение за извършване на нерегламентирани дейности в горските територии на страната, съхранение и транспортиране на незаконна дървесина, и бракониерство да сигнализират на телефон 112, призоваха от ИАГ.