Интерконекторът Гърция – България вече е успешно свързан с българската национална и транзитна газопреносна мрежа.
Свързването на инфраструктурата на двата независими преносни оператора за България – ICGB и “Булгартрансгаз”, е извършено близо до Стара Загора в периода 16 – 17 август.
Газопроводът IGB вече е успешно свързан със съседните оператори в двете държави, като по този начин физическият пренос на газ по съоръжението е технически обезпечен./БНТ