Tuesday, July 23, 2024
HomeРегионПерникИрена Соколова: Има отклонения в качеството на водата в брезнишките села Бабица...

Ирена Соколова: Има отклонения в качеството на водата в брезнишките села Бабица и Банище

Областният управител Ирена Соколова информира за отклонения в качеството на питейната вода по радиологични показатели в двете брезнишки села Банище и Бабица. По данни на РЗИ и „ВиК” ООД – Перник и в качеството си на председател на АВиК-Перник губернаторът дава гласност на фактите. Данните на този етап сочат, че водите в двете села са непригодни за питейно-битови цели.

РЗИ-Перник е предприела необходимите действия за ограничаване употребата на питейната вода в населените места, а докато мярката продължи, хората ще бъдат снабдявани с вода, отговаряща на действащата нормативна уредба.

„ВиК“ ООД – гр. Перник от своя страна трябва да предприеме действия по информиране на населението, живеещо на територията на Банище и Бабица, както и кмета на община Брезник за наложеното ограничение. Дружеството трябва да почисти също водоснабдителната система и след това да изпрати последваща втора проба за анализ на водата и радиологичните й показатели.

Институциите, които следят за качеството на водата и ангажирани с темата – РЗИ и ВиК, чрез областния управител ще уведомяват и издават необходимите препоръки спрямо актуалното състояние.

RELATED ARTICLES

Most Popular