Йордан Гогев

Хвърля упреци към община Дупница

ВиК „Кюстендилска вода” е в тежко финансово положение. Разходите превишават приходите с 384 000 лв., а задълженията надхвърлят 2 млн. лв. Това отчете новият управител Йордан Гогев. Той разпространи позиция до медиите, в която отбелязва, че на обществото се дължи отчетност и прозрачност при управлението на публичните ресурси. “Тиражирането на неистини и опитите за внушения с неотговарящи на фактите твърдения не бива да остават без реакция. Считам, че дължим. Трябваше да изляза с позиция по-рано, но и аз като мнозина наши сънародници се сблъсках с Ковид-19 и се наложи да остана под карантина до възстановяването си. Бих желал да запозная гражданите, които ползват услугите на „Кюстендилска вода“ ЕООД, със състоянието на дружеството. Не го правя на пресконференция предвид пандемичната обстановка в страната и мерките за ограничаването на разпространението на вируса”, обясни новият управител. Припомняме, в началото на ноември уволнени служители на водното дружество, сред които и предишният управител Иво Иванов, дадоха брифинг, на който заявиха, че “Кюстендилска вода” се води към фалит.
Ето какво пише настоящият управител Йордан Гогев в своята позиция: “С решение на едноличния собственик на капитала – „Български ВиК холдинг” ЕАД, от 21.10.2021 г. бях назначен за управител на „Кюстендилска вода” ЕООД. Дружеството е държавно, с капитал в размер на 8 906 000 лв. ВиК операторът обслужва част от територията на Кюстендилска област – общините Кюстендил, Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Рила, Невестино и Трекляно. Дружеството е член на АВиК-Кюстендил. Към 31.10.2021 г. финансовото състояние на дружеството е следното:
– Приходи общо – 4 555 000 лв.
– Разходи общо – 4 939 000 лв.
т.е. разходите превишават приходите с 384 000 лв. Тенденцията при приходите за настоящата 2021 г. са те да се задържат на нивото от миналата 2020 г. Тенденцията при разходите за тази календарна година е те да се увеличат многократно поради повишаване цената на електроенергията за промишлеността, основните строителни материали и горива. Цената на електроенергията за небитовите абонати на свободния енергиен пазар се увеличи в пъти през последните три месеца. В резултат „Кюстендилска вода“ ЕООД вече дължи 591 000 лв. по пристигащите фактури за ел. енергия за последните три месеца. Задълженията на дружеството към 31.10.2021 г. възлизат общо на 2 384 000 лв. Заключението е, че „Кюстендилска вода“ ЕООД е в тежко финансово положение. Причините, довели дружеството до това състояние, са няколко:
Първа причина се явява неосъщественото присъединяване на община Дупница към Асоциацията по ВиК – Кюстендил. Нежеланието на община Дупница да се присъедини към обособената територия на АВиК-Кюстендил въпреки първоначално заявеното намерение за това през 2016 г., довежда до стопиране приемането на бизнес плана на „Кюстендилска вода” ЕООД. Такъв бизнес план и респективно бизнес програма дружеството няма приети и към настоящия момент. Стратегическият документ е изготвян с разчети ВиК-Дупница да е в състава на „Кюстендилска вода” ЕООД и дружеството да обслужва и населението на община Дупница. Към днешна дата този бизнес план става нереализуем. Нещо повече, на 30.11.2021 г. АВиК-Кюстендил по искане на община Дупница свиква извънредно заседание за приемане решение за напускане и прекратяване на членството на община Дупница в АВиК-Кюстендил. Като резултат от всички тези действия липсват приети актуални цени на водата. В момента цената на водата е с разчет от 2013 година, т.е. 8 години дружеството няма актуализирана цена на водата. Това влошава значително финансовите показатели на дружеството, пропуснатите приходи от разликата между настоящата и актуална цена на водата възлизат на над 2 млн. лв. Това означава, че не са направени инвестиции в подобряване на качеството на водопреносната и канализационната мрежа в този размер. Дружеството има несъбрани вземания. Към 31.10.2021 г. несъбраните вземания на дружеството възлизат на 1 807 000 лв., както следва:
– Вземания от клиенти в размер на 1 395 000 лв., като най-големи са несъбраните вземания от ВиК-Дупница – 168 000 лв. и община Кочериново – 84 000 лв.
– Други вземания – 412 000 лв., като в тях влизат също съдебни и присъдени вземания в размер н на общо 393 000 лв.
Искам да подчертая, че тези съдебни вземания са възникнали в периода преди 2017 г. и на практика са несъбираеми поради изтекла давност, т.е. това ще увеличи загубата на дружеството.
Така че е несъстоятелно твърдението на доскорошното ръководство на „Кюстендилска вода“ ЕООД, че дружеството е на печалба от 70 000 лв. Недоброто управление на дружеството също е фактор, довел до влошеното му състояние. Заварих „Кюстендилска вода“ ЕООД с множество неотстранени аварии по водопроводната мрежа. Това са 12 броя аварии по довеждащите водопроводи за гр. Кюстендил, които не са отстранени в течение на години. Това води до значително завишаване загубите на вода, както и до увеличаване на разходите за електроенергия. На практика дружеството е „поливало” земеделски земи в Кюстендилски район – това са значителни загуби за „Кюстендилска вода“ ЕООД. Всички знаем, че водопроводната мрежа е остаряла навсякъде и се нуждае от смяна, но да оставиш главен довеждащ водопровод ф-400 за гр. Кюстендил без надзор и да не отстраниш авариите по него с месеци, е недопустимо.
Ще посоча и още един факт за лошо управление – в с. Мурсалево резервоарите за вода не бяха почиствани с години. Трябваше кметът на Кочериново да ми се обади, за да се предприемат действия по почистването им. Това не е съвестно управление, а нехайство, неразбиране и безотговорност.
Заварих дружеството с множество аварирала техника и само един работещ багер, както и един наличен багерист. Бях принуден спешно да назначавам на работа багерист, а за отстраняване на неотложните аварии да наема и багерист отвън.
Питам това какво е – ръководство на автобазата или нехайство? За отстраняване на повреда по багер ми се представя проформа фактура за 1100 лв., при положение че ние си закупихме сами частта за 220 лв.
През годините тук явно се е установила „практика” да се закупува автомобилна техника втора употреба, но на завишени цени. Ето ви и примери:
– Самосвал „Ивеко”, произведен 2003 г., е закупен през 2018 г. за 24 000 лв., а сега такъв би струвал 8000 лв.
– Лек автомобил „Сузуки Витара”, произведен 1999 г., се купува през 2019 г. за 5200 лв.
– Лек автомобил „Форд”, произведен 2005 г., се купува през 2019 г. за 6300 лв.
Има и други подобни „сделки”.
Заварих състоянието на специализираната техника в плачевно състояние:
– Машината за подземно пробиване на отвори за водопровод, или т.н. „къртица” – повредена и неотремонтирана от години.
– Апаратурата за откриване на аварии по водопроводите – повредена.
– Диспечеризацията, т.е. автоматичното следене състоянието на ВиК-съоръженията – повредена.
Изводите за доскорошното управление на дружеството ги оставям на вас.
Уволнени от дружеството служители и работници няма и не предвиждам такива на този етап”, посочи в позицията си Йордан Гогев.