В ЦИК е постъпило предложение от Богдан Боцев – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, за промени в състава на РИК в Първи изборен район – Благоевградски. Предлага се на мястото на Мария Захова – зам.-председател на РИК, да бъде назначен Йордан Симонски. Мария Захова бе подала заявление за освобождаване заради включването й в кандидатдепутатската листа на БСП. ЦИК реши да я освободи като зам.-председател на РИК и да назначи на нейното място Йордан Симонски. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.
Същевременно секретарят на община Благоевград Дейвид Арабаджиев проведе консултации за съставите на секционните избирателни комисии във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на Р. България и народни представители, насрочени за 14.11.2021 г.
В срещата взеха участие всички представители на парламентарно представените партии в 46-ото Народно събрание.
По време на консултациите беше постигнато единодушно съгласие с предложеното от секретаря разпределение на членовете в секционните избирателни комисии.