Tuesday, July 23, 2024
HomeБизнесКандидат-арендатори наемат над 100 дка общински ниви и овошки в Бобовдолско

Кандидат-арендатори наемат над 100 дка общински ниви и овошки в Бобовдолско

Над 100 дка общински земеделски земи в Бобовдолско ще бъдат обработвани от арендатори, става ясно от докладна записка на кмета на общината Елза Величкова. Предстои Общинският съвет в Бобов дол да разгледа предложение, касаещо искания на граждани за отдаване под наем на имоти  от общинския поземлен фонд за срок от 6 стопански години. Във връзка с подадените заявления ще бъде допълнена тазгодишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, приета на 31 март миналата година. В програмата са включени 101 имота –  земи от 171 кв. м до над 116 дка (116 699 кв. м). Това са ниви в землищата на град Бобов дол и селата Бабино (където площите са най-много – 85 имота), Шатрово и Големо село и овощна градина от 1 768 кв. м в село Коркина. Отдаването им под наем или аренда ще се извърши чрез публичен търг. Съветниците ще вземат решение по докладната на заседание на 28 юни, петък.

Юлияна КОЛЧАКОВА

RELATED ARTICLES

Most Popular