Кирил Стоянов

До края на годината орехите на пътя Петрич село Първомай трябва да бъдат отрязани за по-голяма безопасност. В момента върви подписка във всички населени места от район Подгорие, като само в родното село на управникът Самуилово Кирил Стоянов само през първите два часа от старта са събрани 150 подписа. Кметът смята, че подписката ще бъде събрана в кратки срокове.Тъй като село Самуилово не е сред големите села, Стоянов е убеден ,че в другите села, като например Първомай ще се съберат много повече подписи в подкрепа на отрязването на ореховите дървета .„Сами разбирате, че само от община Петрич по този път  се движат около 15 000 души. По този път обаче минават и много други хора, пътуващи за Македония. След събирането на подписката и надлежното ѝ внасяне към отговорните институции ще изчакаме до края на година тези дървета да не бъдат там. Надявам се, че и по-рано дърветата ще бъда премахнати“, каза управникът на подгорското село. Той даде и срок на институциите ,който по думите му е напълно изпълним за целта.“Края на годината е последният срок – колкото по-рано, толкова по-добре“, поясни Стоянов. При неизпълнение ще се съгласуват  нещата  с останалите му колеги от района и ще се  излезе с нови действия, които обаче ще бъдат много по-сериозни от досегашните, защото говорим за човешките животи на нашите и вашите деца, както ѝ на всички, които ползват пътя.“Категорични сме, че целта оправдава средствата“, закани се селският кмет на всички отговорни институции ,при положение ,че дърветата останат на мястото си и отново станат предпоставка за нови ПТП-а.