Пространство за класна стая на открито се изгражда в двора на Начално училище „Станислав Доспевски”. Пространството представлява голяма дървена беседка, в която ще могат да се провеждат изнесени часове. Идеята е във връзка с епидемичната обстановка да се предостави възможност за такъв тип обучение, което ще бъде по-интересно за децата и същевременно ще се реализира в здравословна среда. Проектът се финансира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Директорът Камелия Асенова благодари за съдействието на общината за цялостната реализацията на проекта и подпомагане на строителните дейности. Общинското строително предприятие е ангажирано с изграждане на подхода към беседката, като оформя пешеходното пространство за осигуряване на достъп.

През ваканцията в училището бяха извършени и други дейности по обновяване на материалната база. Изградиха се тоалетни за лица с увреждания.

По проект по Национална програма „Образование за утрешния ден”, модул „Подкрепа за целодневно обучение” се направи обзавеждане на дневен център, в който учениците ще работят по различни направления – наука, изкуство, спорт, образователни и занимателни игри.

Ремонт бе извършен и на пода на стаята за предучилищната група.