През последните 12 месеца силата на хората се прояви с победи по екологични въпроси по целия свят. От друга страна, бяхме предупредени за “недвусмисления” ефект, който човешките действия оказват върху нашата планета.
Експертите предупредиха за “червен код” за човечеството, ако не променим начина си на живот, а климатичната криза беше на първо място в дневния ред на международната политика и в заседателните зали на компаниите по целия свят.
С идването на януари не е време за отслабване на натиска и интереса, който се създаде около изменението на климата през 2021 г.
И така, накъде ще се насочи вниманието през следващите 12 месеца? Обобщава „Евронюз”.

По-големи и по-успешни ангажименти в областта на климата на COP27

Тъй като според най-добрите оценки на учените целите за емисиите до 2030 г. все още водят до глобално затопляне с над 1,5 градуса до края на века, е изключително важно правителствата да дойдат на COP27 в Египет с много по-амбициозни цели.
Финансирането на загубите, адаптацията и щетите, свързани с климата, също трябва да бъде включено в дневния ред, като развиващите се страни твърдят, че настоящите ангажименти са недостатъчни. През втората половина на следващата година се очаква да бъдат публикувани Шестите доклади за оценка на Междуправителствената експертна група по изменение на климата. В тях ще бъдат разгледани въздействията, усилията за смекчаване на последиците и адаптацията, от които се нуждаем във връзка с изменението на климата. В резултат на това се очаква, че на следващата конференция на ООН по въпросите на климата финансирането и намаляването на емисиите отново ще бъдат в центъра на вниманието.

Добра година за биоразнообразието?

COP26 беше една от трите конференции за климата, които се проведоха през 2021 г. Известни като Конвенциите от Рио де Жанейро, те включват и Конвенцията за биологичното разнообразие, или КБР. Поради пандемията тя беше разделена наполовина и се очаква втората част на Конференцията на ООН за биологичното разнообразие да се проведе присъствено през пролетта на 2022 г.
Страните ще се стремят да приемат Декларацията от Кунмин – споразумение, което ще “предефинира отношенията ни с природната среда”. След като не бяха постигнати целите, поставени от последната подобна рамка, тези нови ангажименти ще бъдат от съществено значение за справяне с продължаващото намаляване на биологичното разнообразие по света.

Още последствия за климата

Тъжен факт е, че през 2021 г. повече хора от всякога усетиха нарастващото въздействие на изменението на климата. От наводненията в цяла Европа до първия предизвикан от климата глад в Мадагаскар. Новините не бяха добри.
А според данните от проучването Global Advisor на Ipsos повечето от нас очакват през 2022 г. това да се влоши. 60% от хората казват, че е вероятно през 2022 г. в тяхната страна да има повече екстремни метеорологични явления, отколкото през 2021 г. Не е изненадващо, че тази цифра нараства до 72% в Нидерландия, 69% в Обединеното кралство и 66% в Белгия – местата, които са били свидетели на най-тежките последици от наводненията.
Макар че тези новини изглеждат мрачни, не бива да забравяме, че нараства осъзнаването на това, че всички ние сме засегнати от кризата. Ако не друго, нарастващата загриженост показва, че сме готови нашите правителства да предприемат значителни, конкретни действия по отношение на изменението на климата.

По-съществени пътувания и по-малко полети

Пандемията определено повлия на това колко често избираме да летим. Независимо дали става въпрос за бизнес, или за удоволствие, изглежда, че тази пауза в плановете ни за пътуване можеше да промени изцяло възгледите ни.
Данните от проучването Global Advisor Survey на Ipsos установиха, че 45% от хората очакват през 2019 г. да предприемат по-малко полети, отколкото през предходната година. В Азия хората са още по-уверени, като в Китай, Сингапур и Малайзия този процент нараства до над 60 на сто.
Това е в унисон с прогнозите на експертите в областта на пътуванията, според които съществените пътувания ще бъдат една от най-големите тенденции в индустрията през следващата година. Според групата Expedia почти 60% от хората вече отчитат екологичните и социалните разходи в плановете си за почивка.

Без нови проекти за изкопаеми горива

Определено ни се струва, че тази тема трябваше да бъде преодоляна през 2021 г., но все повече се засилва импулсът за промяна, който може да доведе до края на изкопаемите горива в много страни през следващата година. Особено след като учени, експерти и активисти в областта на климата твърдят, че новите проекти за добив на нефт и газ са несъвместими с бъдещето за 1,5 градуса.
През ноември Дания и Коста Рика стартираха амбициозен алианс за постепенно премахване на петрола и газа. Към тях се присъединиха още 11 членове на новия алианс “Отвъд петрола и газа”, като експертите похвалиха появата му като “истинско лидерство в областта на климата”.
На тези, които не се ангажираха с подобни ангажименти, бе оказан натиск от страна на природозащитниците да определят крайна дата за новите им проекти. В качеството си на домакин на COP26 Великобритабния се отличи със своята липса на ангажираност, като плановете за новото петролно находище „Камбо” в Шотландия бяха подчертани от активисти. Но през последните няколко седмици Shell обяви, че ще се откаже от проекта, а активистите приветстваха това, което изглежда като “смъртен удар” за новото нефтено находище. Изглежда, че поддържането на натиска е най-добрият начин за постигане на бъдеще без изкопаеми горива. /БГНЕС