Кметът Владимир Георгиев и ОбС шефката Силвия Стойчева издирват управника на Говедарци Г. Шуманов на ОбС сесия да обясни защо не е подкрепил подписка срещу краварника: Беше тук, но къде отиде? Мястото наистина е страшно замърсено

Георги Шуманов

 

Минавам с колелото покрай краварника, не се диша. Не са добре нещата, не го отричайте, призна съветникът д-р Димитър Панев

Кога ще бъде разрешен този проблем, питат жалбоподателят Веселин Василев и 47-те подписали се

 

Жалба от 50 души срещу краварник в село Говедарци обсъждаха на ОбС сесия съветниците в Самоков.

Преди да бъде прочетена жалбата в края на заседанието, се оказа, че кметът на Говедарци Георги Шуманов е напуснал залата. Това стана повод председателят на Общински съвет Силвия Стойчева и кметът Владимир Героргиев да попитат къде е Шуманов и ще даде ли разяснение защо се е подписал против жалбата на хората от Говедарци. „Кметът ни показа своята незаинтересованост за селото и неговите жители. Четири часа беше на сесията, преди да бъде съобщен проблемът на селото, той напусна сесията“ – сподели за в. “Вяра“ Георги Попов.

Георги Шуманов

Съветникът инж. Петър Георгиев от „Самоковци за Самоков“ по време на заседанието информира: „Получих жалба, до днес обаче нищо не се прави по този въпрос. Затова съм длъжен да попитам ще може ли да се реши проблемът, визиран в жалбата. Жалбата е от Веселин Василев от с. Говедарци и е срещу Георги Тасев и Галина Шуманова от Говедарци. Подписали са се 47 човека. Става въпрос за стопанския двор в селото. Предполагам, че хората от общината знаят проблемите по този въпрос. Но взимат ли се мерки, поне кажете нещо предприема ли се. Тези хора трябва да получат някакъв отговор. Все пак са се подписали 47 човека от едно село – Говедарци. Жалбата е адресирана до председателя на Общински съвет Силвия Стойчева, до кмета Георгиев, до Борислав Филчев, до мен, до Александър Боев, Николай Николов, Светлана Атанасова“, допълни още инж. Петър Георгиев.

Председателят на ОбС Силвия Стойчева взе думата и заяви, че жалбата била разглеждана на заседание на ПК по устройство на територията и екология. „На повече от четири заседания се опитвахме да се намери решение на този казус, но така и не успяхме. Стига се до някакво съгласие, след което има някаква причина и не се подкрепя това искане. Всъщност в жалбата се настоява да бъде реализиран Устройственият план на Говедарци така, както е предвиден между бившия стопански двор и застроената част, която също е част от този бивш стопански двор. Има едно пространство, което е било предвидено за озеленяване – да се използва като такова, това пише в жалбата“ – сподели пред съветниците Силвия Стойчева.

Думата по жалбата взе и кметът Владимир Георгиев: „Има и друг нюанс, защото това са различни собственици в целия стопански двор. Има такива преписки и при нас относно различни ПУП-ове, гледаме ги, обсъждаме ги, опитваме се да намерим някакво решение, защото в случая се касае за проблеми между много и различни страни. В случая общината трябва да бъде арбитър, но каквото и решение да се вземе, едните ще са доволни, а другите – не. В този случай, за преписката, доколкото се сещам, хора от селото веднага ми бяха изпратили снимки от тези дни, когато от краварници е изкарван оборски тор, имало авария на камиона, който е изкарвал тора и цялата улица е била замърсена с оборски тор. Това е конкретният случай, който е предизвикал това нещо. Изпратих веднага комисия. Направена е проверка на следващия ден от отдела по екология. Установено е, че ремаркето е било повредено и самите виновници са си почистили целия път. Проверихме и къде е извозван този тор, но собственикът на краварника показа, че има договори с частни собственици на ниви и ливади, на които има задължение той да ги наторява. Затова и там е изкарвал оборския тор. Има различни нюанси, но има и напрежение между тези, които ползват в стопанския двор имоти за жилищно строителство, и други, които ги ползват за селскостопански нужди. Още при един от предишните мандати знаете, че имахме ПУП, направен за там. В една част влезе, в друга се обжалва. Именно в това е големият проблем – вида на устройствената зона. Краварниците ги имаше“, обясни кметът Владимир Георгиев.

Думата поиска и съветникът Димитър Панев. “Много сте сбъркали, тези краварници са много близо до къщите на хората. Гласували сме го тогава, когато нямаше документи, в които се визират изискванията на европейската общност. Може ли краварник да бъде до жилищни сгради? Лично за себе си смятам, че съм сбъркал и съжалявам защо съм гласувал такова разрешение. Това се случи по времето на съветника Данаил Попов. Той ги представяше тези неща. Минавам с колелото покрай краварника, разберете – не се диша. Не са добре нещата, не го отричайте“ – призна съветникът д-р Димитър Панев.

Председателят на ОбС Силвия Стойчева потвърди, че районът наистина е много замърсен. „Съжалявам, че го няма кмета на Говедарци. Той беше тук, а къде отиде?“ – питаше тя по време на сесията. „Между другото една от причините да не се стигне до конкретно решение на постоянната комисия беше отказът на кмета Шуманов да подкрепи това предложение и то беше изтъкнато като аргумент от експертния съвет да не се удовлетвори такова искане“ – поясни Силвия Стойчева

Съветникът Емил Николов също поиска думата. „Това, което е говорено за стопанския двор преди години, когато е бил като стопански двор и държавен по общоустройствен план, е бил жилищна територията, не е бил преотреден. След това при самото раздържавяване различни собственици са си купували сгради без терен. Дворът е купен по-късно и е направено вилно селище. Преди години ние гласувахме един ПУП, с който частично беше дадена една зелена зона между вилното селище и обособената стопанска част. Сега същите тези хора от вилното селище искат да вземат част от тази зелена площ, която е общинска, за да я направят пак зелена площ. На комисия ние ги бяхме поканили и им беше предложено общината да им го даде да го стопанисват като зелена площ. Но буквално думата им беше „Аз искам да си го купя, общината е лош стопанин“. Казват още, че там има картофи и им се кара тор. Няма как там да се кара тор. Този краварник трябва да има определени изисквания, да има яма, да има как да преработва тора. Явно, че този краварник не отговаря на някакви норми и тук стои въпросът кой може да го спре или да го затвори. Нищо, че е там, дори и като краварник, той трябва да е пеотреден за такова нещо. Нека органите да проверят дали отговарят на изискванията – канализация, водопровод няма, изхвърля се тор не в септични ями, а в близост до границата на селото. Този проблем там е доста назрял, защото вилното селище е на границата на стопанския двор“ – заяви съветникът Емил Николов.

Кметът Владимир Георгиев отново взе думата: „Само да допълня, за да разберете дали са правени грешни стъпки, или не. Още когато е било държавна собственост и не е било отредено за жилищно строителство, нямаше как общината да си го актува и ние да се разпореждаме със стопанския двор, защото стопанските дворове тогава бяха към Областна служба „Земеделие”. Общината не можеше да се разпорежда. Затова са направени актовете за общинска собственост и на база на тия актове ние правим каквото и да било друго. Когато тръгнаха проверките по тази жалба, дойдоха хората в приемния ми ден и видях млади хора, които отглеждат крави. Мисля си дали да стимулираме такива хора да гледат животни. Колко почивни бази имаше в това село и като гледам в какво състояние са… Хората, които гледат стока, трябва да ги стимулираме. Те не са вече кой знае колко. Съгласен съм, че трябва да отговаря там на някакви изисквания, ама тука Агенцита по безопасност на храните има още някакви вратички и всеки се възползва“ – коментира кметът.

Силвия Стойчева допълни, че към момента въпросът е нерешим, въпреки че около краварника е изключително мръсно и не е екологично. След казаното от нея заседанието на Общинския съвет беше закрито.

Въпросът на жалбоподателите обаче остава кога ще бъде разрешен този проблем