Monday, July 22, 2024
HomeАктуално от днесКметът Владимир Георгиев харчи 20 000 лв. по командировки и за посрещане на...

Кметът Владимир Георгиев харчи 20 000 лв. по командировки и за посрещане на гости в Самоков

За ОбС шефката Силвия Стойчева в бюджета са заделени само 760 лв.17-06-01

Кметът на Самоков ще харчи близо 20 000 лв. за командировъчни и посрещане на гости. Парите за представителни разходи трябва да се одобрят от общинските съветници на сесията им в петък. За представителни цели на кмета е предложено сумата да е 12 706 лв., а разходите за международна дейност на градоначалника да са 5000 лв. Съветниците ще гласуват и сумите, които ще се ползват за представителни цели за кметове на населени места и кметски наместници. Според предложението на администрацията то ще е в размер на 11 800 лв.

Доста скромна е сумата за празници в 24-те села – 36 500 лв. Скромна в бюджета си е и председателката на съветниците Силвия Стойчева. За нея се предлагат пари за представителни цели в размер на 760 лв.

На сесията ще се гласуват и пътните разходи срещу представени разходнооправдателни документи при пътуване с автобусен транспорт или лично превозно средство на кметовете на кметства и кметски наместници за до 6 пътувания месечно от съответното кметство до Самоков. За кметовете на кметства Гуцал, Марица и Радуил средствата за покриване на транспортни разходи се предлага да бъдат по 60 лв. месечно.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular