На провелата се днес августовска сесия на Общински съвет Банско бе одобрен отчета за изпълнението на общинския бюджет за изминалата 2017 година. Данните от приходната част сочат ръст от 1 160 000 лева на събраните средства в сравнение с 2016 г., като ръстът е най-голям при събрания туристически данък.. Гласуван бе също отчетът за изпълнението на бюджета за първото полугодие на 2018 г. Събрани са 56 % от заложените годишни приходи, което е сравнително добър темп.
Съветниците взеха решение да бъде предоставена парична награда от 1000 лева на състезателката по таекуон-до Катрин Гемкова. Деветокласничката донесе на България златен медал от провелото се през месец април Европейско първенство.
С 3000 лева бе подпомогнато и участието на Иван Везюв – потребител на социална услуга в Банско, в Световните летни игри на Спешъл Олимпикс в Абу Даби през 2019 г. Това са спортни игри, предназначени за лица от уязвимите групи, с които те са приобщавани към живота и стимулирани да живеят по-пълноценно.
Изменихме и допълнихме Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на общината. Новият текст касае контрола върху гражданите, които използват общинските тротоари за складиране и съхранение на дърва за огрев и други материали. С допълнението бе създаден също ред, по който да бъдат събирани и премахвани излезлите от употреба МПС. С тези мерки се стремим да създадем оптимална нормативна база, която да гарантира красив облик и чиста градска среда.