Кметът Илиев награди изявени учители от Ихтиман,  грамоти взеха зам.-директорът Магдалена Цветанова, Христина Дойчева, Мария Гъдева, Васил Начев…

 

Кметът на Ихтиман Калоян Илиев награди изявени учители на празник в двора на Средно училище „Христо Ботев”. Осветено бе и знамето на училището, след като бе предадено в ръцете на новите знаменосци. Илиев поздрави присъстващите и присъди грамоти за принос в развитието на образованието на изявени учители: Магдалена Николова Цветанова – зам.-директор на Средно училище „Христо Ботев” и преподавател по руски език. Участва в европейски проекти и национални програми на Министерството на образованието; Христина Живкова Дойчева – преподавател по философски дисциплини, история и цивилизация в Средно училище „Христо Ботев”, участва в европейски проекти и национални програми на МОН; Мария Владимирова Гъдева – дългогодишен преподавател по математика в СУ” Хр. Ботев”; Васил Георгиев Начев – начален учител в ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с богат професионален опит, с голям принос в извънкласните форми на работа и утвърждаване на спорта като начин за поддържане доброто здраве на учениците; Тошко Бориславов Александров – начален учител в ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, въвежда и прилага иновационни методи и форми на работа в училище; Антоанета Георгиева Цветанова – начален учител в ОУ „Христо Смирненски”, отличен педагог с подход към учениците, работи по различни проекти, дава положителен принос за развитието на образованието в с. Вакарел; Елка Борисова Белишка – старши учител в Детска градина „Гьончо Белев”; Роза Методиева Димитрова – учител в ДГ „Радост”, отличен педагог, спазва професионалната етика, с дългогодишен стаж в предучилищното възпитание; Елка Рашкова Паунова – дългогодишен преподавател в ОУ „Димчо Дебелянов”; Славейка Панайотова Оташлийска – преподавател по БЕЛ в ПГ „Васил Левски”, вр.и.д. директор на учебното заведение, отлично работи в екип, както и по редица проекти.
Празничната програма, посветена на празника, продължи с два мажоретни състава от СУ „Христо Ботев” и народни танци в изпълнение на танцов ансамбъл „Слънце”.