Кметът Котев представя подобреният с енергийна ефективност Домът на културата в Сандански пред зам. министър Деница Николова

Кметът Кирил Котев ще покаже на зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството  Деница Николова новият облик на Домът на културата в Сандански.  СГрадата придоби новия облик по проект „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Дома на културата в град Сандански“, на стойност 2 059 720,00 лв. Срещата ще се проведе на 4 юли в 11:30 ч. във фоайето на Дома на културата. Всички системи за поддържане на микроклимата, съобразени с европейските норми и изисквания, са включени в дейностите по изпълнение на мерките за енергийна ефективност.