Арбен Мименов

Общински съвет-Сатовча даде съгласие общината да кандидатства по програма Interreg – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014-2020 г. Проектът „Обществото се развива, климатът се променя, хората се адаптират” има за цел укрепване коритото на река Бистрица в Сатовча за намаляване на риска от наводнения. Ще се постигне превенция на риска и смекчаване на последствията от природните и свързаните с човешката дейност опасности и бедствия за трансграничния регион с реализирането му. Партньор на нашата община ще е македонската община Липково, пише Кмета бг. Предназначението на обекта няма да се променя най-малко пет години след завършване на изпълнението на проекта. Кметът на община Сатовча д-р Арбен Мименов трябва да предприеме всички необходими действия за изготвяне на проектното предложение в рамките на указания срок за кандидатстване, който да бъде подаден за оценка. Общинският съвет в Сатовча се ангажира да осигури необходимите оборотни средства за стартиране и изпълнение на проектните дейности, които впоследствие ще бъдат възстановени от бюджета на проекта.