Кметът на Благоевград д-р А. Камбитов и директорът на НСПБЗН Н. Николов дадоха старт на санирането на пожарната за над 580 хил. лв.

 

Кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов даде официален старт на дейностите по саниране на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград. Обновяването на сградата ще бъде извършено по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение в сградата на Регионална служба „Пожарна безопасност и защита на населението – Благоевград”. Той се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”. Атанас Камбитов приветства официалните гости по време на церемонията и изрази удовлетвореност от започващите дейности по проекта. „Много се радвам, че даваме старт на този проект. Той е първият от новия програмен период и първият проект в национален план, който се изпълнява по ОП „Региони в растеж“. Община Благоевград има проекти за 44 млн. лева по същата тази програма, дай Боже скоро да започнем да изпълняваме и тях, и всички да бъдат завършени успешно. За ползите от санирането няма да говоря, ние сме лидери в това отношение за цяла България, така и ще бъде! Благодаря на екипа на Община Благоевград и пожелавам успех на изпълнителя“, каза в част от приветственото си слово кметът на Община Благоевград д-р Атанас Камбитов. Той заяви желание и готовност за успешна съвместна работа с Министерство на вътрешните работи, тъй като предстои въвеждане на енергийна ефективност и на сградата на ОД МВР – Благоевград. От своя страна директорът на Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Николай Николов поздрави присъстващите, като подчерта, че реализирането на този проект е възможен благодарение на добрата комуникация и доброто взаимодействие с кмета Камбитов и общинска администрация.

По време на церемонията присъстваха областният управител Валери Сарандев, директорът на Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Николай Николов, директорът на ОД МВР – Благоевград, Николай Хаджиев и директор на РС „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград Георги Пармаков и заместник-кметовете на Благоевград Зорница Кралева и Иво Николов. Водосвет за успешна реализация и работа по изпълнение на проекта отслужи отец Андон Шавулев.

Проектът предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на РСПБЗН – Благоевград и осигуряване на достъп до сградата на хора с увреждания и се реализира в резултат на подписано партньорско споразумение между община Благоевград и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към Министерството на вътрешните работи. Той се финансира по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 Благоевград” по ОПРР 2014 – 2020 г.

С реализацията на проектните дейности ще се постигне повишаване на енергийната ефективност и редуциране на енергопотреблението в сградата, предмет на проекта. Ще бъдат осигурени и по-добри условия на работа на служителите на РСПБЗН – Благоевград, екологична и енергийноефективна работна среда и осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение.След реализацията на проекта сградата на РСПБЗН – Благоевград ще постигне клас на енергийна ефективност В.

Бюджетът на проекта е 586 500 лв., а срокът за изпълнение е 12 месеца.