Sunday, July 14, 2024
HomeРегионПетричКметът на Петрич и синдикатите подписаха новия договор в сферата на образованието

Кметът на Петрич и синдикатите подписаха новия договор в сферата на образованието

Общинският колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищно образование беше подписан в кабинета на кмета Димитър Бръчков след проведени разговори със  синдикатите.

Подписите върху документа поставиха кметът на общината Димитър Бръчков, Румен Стоянов – председател в Петрич на Съюз на работодателите в системата на народната просвета, Цонко Манчев – председател в Петрич на Синдикат на българските учители към КНСБ и Димитрина Спасова – председател в Петрич на Синдикат „Образование” към КТ„Подкрепа”.

На срещата присъства и Ивайло Точевски в качеството си на член на Независимия учителски синдикат (НУС) към КНСБ. В Общинския колективен трудов договор е заложено, че от новата учебна година всеки лекторски час ще се заплаща, както следва: не по-малко от 10 лв. на учител с образователно квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“; не по-малко от 8,50 лв. за притежаващ квалификация „учител“, но неотговарящ на изискването за заемане на конкретната длъжност; не по-малко от 7,50 лв. за учител със средно образование.

Директорът ще създава организация за изплащането на лекторските часове до края на месеца, следващ този, през който са изработени.  Общинският колективен трудов договор ще претърпи промени до 3 месеца след приемането на държавния бюджет за 2023 година.

RELATED ARTICLES

Most Popular