Кметът на Самоков Владимир Георгиев пръв плати данъците за 2023 година. В деня, когато стартира данъчната кампания, рано сутринта, той внесе дължимата сума за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци в касата на данъчната дирекция.

Градоначалникът подчерта, че иска да даде личен пример.

Вече всяко данъчно задължено лице вече може да плати задълженията си към община Самоков. Предоставени са много възможности за плащане, като касово може да се плати на касите в община Самоков и на касите във всяко кметство, на касите  на ДСК, Изи Пей и Фаст Пей. Задълженията могат да бъдат платени онлайн чрез Ипей или чрез виртуалният ПОС-терминал от страницата на община Самоков. За вторият вид плащане, данъчно задълженото лице трябва да разполага с ПИН, който се предоставя от Община Самоков. Задълженията могат да се платят и по банков път, като сметките за плащане са публикувани на интернет страницата на Община Самоков. Заплатилите целия размер на задълженията си по закона за местни данъци и такси до 30 април ползват 5% отстъпка. Данъците могат да се платят и на две вноски, като срокът за заплащане на първата е до 30 юни, след тази дата се дължат лихви върху първата вноска. Втората вноска трябва да се плати до края на октомври. Община Самоков в момента подготвя данъчните съобщения за размера на задълженията за 2023 г., както и за старите задължения. В съобщенията ще бъдат посочен и възможностите за заплащането им. Към данъчните съобщения ще бъде приложена и брошура с отчета за разходваните приходи в община Самоков в различни сфери – инфраструктура, благоустрояване, образование, социална политика, здравеопазване, култура и др.