Снимката е илюстративна

МБАЛ няма спешно отделение в съответствие с действащата наредба

Към настоящия момент болницата в гр. Самоков няма регистрирано спешно отделение в съответствие с действащата наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“.
Това съобщиха от здравното министерство след като младеж почина, докато чакаше пред Спешния център в Самоков.
МБАЛ Самоков има сключен договор за оказване на медицинска помощ на пациенти със спешни състояния, с който болницата се задължава да оказва диагностика и лечение на спешно болен пациент по искане на дежурния екип от филиала за спешна медицинска помощ.
От Министерството на здравеопазването обясняват, че съгласно издаденото разрешение за дейност в МБАЛ Самоков през 2016 г. е разкрито и осъществява дейност Спешно отделение – с първо ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Спешна медицина“, утвърден с отменена вече наредба.
Лечебното заведение е трябвало до края на 2017 г. да подаде заявление и приведе дейността на спешното си отделение с новия медицински стандарт „Спешна медицина“.
До настоящия момент няма информация за предприети административни действия от ръководството на МБАЛ – Самоков за подаване на заявление и документи за промяна в обстоятелствата на издаденото разрешение за осъществяване на лечебна дейност, с оглед спазване срока за привеждане в съответствие на разкритото Спешно отделение с изискванията на стандартите по спешна медицина.
Министерството на здравеопазването обръща внимание, че с редица писма на до директорите на регионалните здравни инспекции е изисквало да укажат на ръководителите на лечебните заведения да предприемат необходимите административни действия за своевременно привеждане на дейността на лечебните заведения в съответствие с изискванията на действащите медицински стандарти и актуализиране на издадените разрешения за осъществяване на лечебна дейност.